Hayvan hakları, kabahatler kanunu kapsamından çıkarılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.

35.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Son dönemlerde artan hayvana yönelik şiddet olayları ve karşılığında yaptırımın yeterli olmaması biz hayvanseverleri öfke ve üzüntü içinde bırakıyor. Bu evreni paylaştığımız hayvan dostlarımıza yapılan hiçbir kötü hareket kabul edilemez, normalleştirilemez.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, evcil hayvanlara, ticari hayvanlara ya da sokak hayvanlarına zarar verilmesi, kabahatler kapsamına giriyor. Bu durumda hayvanlara zarar verenler para cezasını ödeyip kurtuluyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlar, kabahatler kapsamından çıkarılıp Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınmalı. Hayvanlara her türlü zararı veren kişilerin hak ettiği cezayı almasını talep ediyoruz.
Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu