Hayvan Deneyleri Yönetmelik Taslağı Yeniden Düzenlensin

Hayvan Deneyleri Yönetmelik Taslağı Yeniden Düzenlensin

16.659 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ve

Bu kampanya neden önemli?

Geçen yıl revize edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, çoğu maddenin yanında Hayvan Deneyleri maddesiyle de bir hayal kırıklığı yarattı.

2014 yılındaki değişiklik sürecinde “sokak veya bakımevlerindeki hayvanlar üzerinde hiçbir koşulda deney yapılamaz” cümlesi, sonrasında bir istisna olmayacak şekilde eklenmiş ancak aynı yasama yılında kanunlaşmadığı için bu tasarı kadük olmuştu. 2021’deki revizyondan beklentimiz, benzer bir ibarenin konulmasıydı ancak bu yapılmadı.

Ocak 2022’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı Yönetmelik (Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik) taslağı da sokak ve bakımevlerindeki hayvanların denek olarak laboratuvarlara gönderilmesini yasaklamıyor.

Buna ek olarak; hayvan deneylerini denetleyen ve düzenleyen en üst merci olan Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’ndan (HADMEK) Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve hayvanları koruma alanında çalışan dernek temsilcisi çıkartılıyor. Ayrıca HADMEK’in yetkileri daraltılarak, yerel etik kurullara daha fazla serbestlik tanınıyor, gizlilik ilkesi gibi maddelerle bilgi edinme hakkımız kısıtlanıyor.

Her yıl ortalama 270 bin (yani her gün ortalama 740) hayvanın deneylerde kullanıldığı ülkemizde, yeni düzenlemelerle hayvan kullanılmayan bilimsel alternatif yöntemlere daha fazla yönlendirme yapılması gerekirken, deneyleri daha da serbestleştiren düzenlemeleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Bakanlığın sadece seçtiği kişilere gönderip görüş istediği, hayvanları koruma alanında faaliyet gösteren ve konunun birincil muhataplarından olan sivil toplum örgütlerini ise zaten yok saydığı yönetmelik taslağı, uygulamada hayvanların aleyhine birçok sorun içermektedir.

Taslağın tüm muhataplarla birlikte görüşülmesini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla

16.659 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.