Sağlık Çalışanlarına Karşı Toplumu Kışkırtan Müge Anlı'nın Programını Görmek İstemiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


  • Sayın Müge Anlı 30 Mart 2020 tarihli programında hekimleri eksik ve yetersiz bilgilerle yanlış ve haksız bir şekilde karalayarak, halkı hekimlere karşı kışkırtıcı sözler sarf etmiş ve davranışlarda bulunmuştur. Hekimlerin özellikle bugünleri içeren en zor koşullarda dahi büyük özveri ile çalıştığını ve bir hekimin çok uzun ve zorlu bir tıp fakültesi eğitim süreci ve takibindeki klinik eğitimden geçtikten sonra hizmet etmeye başladığını düşünürsek, bu gibi davranışların halk sağlığı açısından son derece tehlikeli sonuçlar  doğurabileceğini kestirmek güç olmayacaktır.  Son yıllarda hekimlere karşı uygulanan fiziki ve sözel şiddetin son derece arttığını da göz önünde bulundurarak,  bu gibi davranışlara bir daha mahal vermemek adına programın kaldırılmasını talep ediyorum.