Hadmek'e Hayvanları Koruyan Bir Üye Seçilmelidir

Hadmek'e Hayvanları Koruyan Bir Üye Seçilmelidir

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
HADMEK (Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu) ve tarafına Deneye Hayır Derneği bu kampanyayı başlattı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı başkanlığında toplanan ve 21 kişiden oluşan Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’nda “hayvanları korumaya yönelik sivil toplum örgütlerinden bir üye” olarak geçtiğimiz 4 yıl boyunca Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği yer almış ve görev süresinin bitiminin ardından hayvan hakları alanında faaliyet gösteren 4 ayrı sivil toplum ve meslek örgütü, bu görev için adaylar göstermiştir.

Ancak geçtiğimiz hafta, aynı dernek yeniden seçilmiştir.

Hekim, veteriner hekim ve Bakanlık yetkililerinden oluşan bu kuruldaki 21 üyenin birinin hayvan korumacı olması, kuruldaki sayısal üstünlüğü değiştirmeyecek ancak hayvanların temsiliyeti anlamında çok şeyi değiştirecektir.

Yönetmelikteki “hayvanları korumaya yönelik sivil toplum örgütü” ifadesi, bu temsilcinin hayvanlar üzerinde yapılan deneylere prensip olarak karşı olması ve tamamen hayvan lehine olması gerektiğini açıkça anlatmaktadır zira hayvan korumanın birincil görevi, hayvanların en temel hakkı olan yaşam hakkını her koşul ve durumda teminat altına almaya çalışmaktır.

Kuruluş amacı hayvan deneylerini geliştirmek olan bir sivil toplum örgütünün seçilmesi, yönetmeliğe aykırıdır ve kabul edilemez bir durumdur.

Bu durumun yeniden değerlendirilerek, hayvan deneylerini destekleyen ve gelişmesi için faaliyet gösteren Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği'nin HADMEK'teki üyeliğinin kabulüne ilişkin kararın iptal edilmesini ve HADMEK'teki STK temsilcisi üyenin, mevzuatta belirtildiği gibi hayvanları koruyan bir STK'den seçilmesi için karar verilmesini talep ediyorum.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.