Petition Closed

Hüseyin Özcan: Sinop/Güzelkent Beldesi köpek katillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını istiyorum

Nisan ayının ortasında Sinop'un Türkeli İlçesi’ne bağlı Güzelkent Beldesi’nde, sahipli ve sahipsiz 15 köpek zehirlenerek öldürüldü. Bu insanlık dışı davranış bu kadarla son bulmadı. Tarafımıza bilgiye göre köpeklerin cansız bedenleri sıkıştırmalı çöp kamyonuna atıldı. Ölen köpeklerin cesetleri binlerce çöp torbasının altında çürüyor...

Hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla, 01.07.2004 tarihli Resmi Gazete ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir.

İşbu Kanunun “İlkeler” başlıklı 4. maddesi uyarınca;

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve yaşama hakkına sahiptir. 

b) Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. 

c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

d) Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.” 

Ülkemizde yıllardır bazı yerel yönetimler, belediyeler tarafından sokak hayvanları, tamamen keyfi olarak, bilinçiz bir şekilde itlaf edilmiş, hatta insanların bahçelerinde besledikleri evcil hayvanlar bile bu keyfi ve bilinçsiz işlem ve eylemlerin kurbanı olmuştur. 2004 yılında kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu Kanunun yürürlüğe girmesi ile yasalarımız önünde hayvanların da birer "hak sahibi" olduğu kabul edilmiş, idareye ve yerel yönetimlere de bazı görev ve sorumluluklar verilerek bu keyfi işlem ve eylemlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

İşbu dilekçemize konu hayvan itlafının 5199 sayılı kanun hükümlerine, hukuka, ahlaka ve kamu vicdanına aykırılık teşkil ettiği ortadadır. Sayın Makamınızca işbu dilekçemize konu olayın araştırılması, tespiti ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemlerin yürütülmesini talep ederiz. 

Dilekçemize 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri gereğince, kanuni süresi içerisinde cevap ve bilgi verilmesini arz ve talep ederiz.

This petition was delivered to:
  • Güzelkent Belediye Başkanı
    Hüseyin Özcan


    gökçen yücekaya started this petition with a single signature, and now has 3,983 supporters. Start a petition today to change something you care about.