Victory

Ký tên ủng hộ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam phản đối CSVN triệt hạ cơ sở tôn giáo tại Thủ Thiêm.

This petition made change with 4,996 supporters!


(English below)

Thư Kêu Gọi Ký Tên

Ủng hộ Bản Lên Tiếng của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam
Về Việc Nhà Cầm Quyền CSVN Triệt Hạ Các Cơ Sở Tôn Giáo tại Thủ Thiêm

Ngày 15 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: 

- quý Đại Diện Các Tổ Chức, Cộng Đồng, Chính Đảng và Truyền Thông
- quý Đồng Bào Việt Nam Trong và Ngoài Nước

Kính thưa Quý Vị,

Ngày 18/08/2014, nhà cầm quyền phường An Khánh, Quận 2, thành phố Sài Gòn đã gởi văn bản đến Hòa thượng Thích Không Tánh, Trụ trì Chùa Liên Trì cho biết là Chùa Liên Trì sẽ bị giải tỏa. Lệnh cưỡng chế, giải tỏa sẽ bắt đầu ngày 8/9 kéo dài đến 30/9/2014.

Ngoài Chùa Liên Trì, nhiều cơ sở tôn giáo khác cũng đang bị đe dọa giải tỏa như Giáo xứ Công giáo Thủ Thiêm và Tu viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, hay các cơ sở đã bị giải tỏa trước đây như Nhà nguyện của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và Vườn cầu nguyện của Hội Thánh Tin Lành Mennonite.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam đã lên tiếng và tranh đấu, không để cho nhà cầm quyền Thành Phố Sài Gòn cướp đi các cơ sở tôn giáo đủ dạng đã hiện diện lâu đời tại Thủ Thiêm vì lợi ích cho xã hội và con người.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam mong mỏi quý đồng bào trong và ngoài nước, quý đoàn thể, chính đảng, cộng đồng khắp nơi tích cực góp phần bảo vệ các sơ sở tôn giáo tại Thủ Thiêm bằng cách ký tên ủng hộ Bản Lên Tiếng của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

Trân trọng kính chào quý vị.

Điều phối viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Linh mục Đinh Hữu Thoại

 

======

Open Letter

Appeal for Support of the Statement by the Interfaith Council of Vietnam Regarding Efforts to Demolish Religious Institutions in Thu Thiem

September 15, 2014

- Representatives of international human rights organizations, democratic governments around the world, and news organizations

- All Vietnamese Compatriots

Ladies and Gentlemen:

On August 18, 2014, officials from An Khanh Ward, District 2 in Ho Chi Minh City informed The Venerable Thich Khong Tanh, residing abbot at Lien Tri Pagoda, that the pagoda will be closed down. The decision to close the pagoda will be implemented September 8 to September 30, 2014.

In addition to Lien Tri Pagoda, many other religious institutions are under the same threat including the Thu Thiem Catholic Church, the Congregation of the Lovers of the Holy Cross; not to mention already shuttered facilities owned by the Vietnam Evangelical Church and Mennonite Church.

The Interfaith Council of Vietnam had previously protested against the local government's decision to demolish religious institutions from Thu Thiem, despite their long record of service in the local community.

The Interfaith Council of Vietnam urgently appeal for your support and cooperation in protecting all religious institutions in Thu Thiem by cosigning the Council's Statement Regarding Religious Institutions in the New Thu Thiem City Development.

Thank you for your support in this very important effort.

Rev. Joseph Đinh Hữu Thoại, Coordinator
Interfaith Council of Vietnam

 Today: Hội Đồng Liên Tôn is counting on you

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam needs your help with “Hãy cùng lên tiếng ủng hộ Hội Đồng Liên Tôn ngăn cản nhà cầm quyền CSVN triệt hạ các cơ sở tôn giáo tại Thủ Thiêm.”. Join Hội Đồng Liên Tôn and 4,995 supporters today.