Zorunlu Genel Sistem Sorunlarının Çözümü Amacıyla Gss İptal Edilsin Diyoruz !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


1. BÖLÜM - TÜRKÇE - KAMPANYA İÇİN ORTAK TALEPLER - (2. BÖLÜMDE İNGİLİZCE ANLATILAN YAZININ TÜRKÇE AÇIKLAMALI ŞEKİLDE DETAYLI BİLGİ YAZISI) KAMUOYU OLARAK AKTARIYORUZ: Zorunlu Genel Sistem Sorunlarının Çözümü Amacıyla Gss İptal Edilsin Diyoruz! Toplumsal Sorunlarda Çözüm Bekliyoruz ve Genel Mağduriyetleri Gideriniz! Eğitim, ekonomi, üretim, enerji, sağlık, çalışma hayatı, adalet sisteminden sosyal güvenliğe kadar halkın sorunları öncesine göre daha artmıştır. Mağduriyetlere ve toplumsal eşitsizliklere hepimiz artık dur diyoruz. Bu tamamen toplumsal hak arayışı amaçlı bir çalışmadır. Tercih ve birlik isteyen; Cumhuriyet ve toplumsal değerlerine sahip vatandaşların demokrasi çabasına ait hareketidir. Örneğin; Seçim sonuçlarında: oyların eskisi gibi elle sayılması yöntemine dönülmesi ve sonuçların adil değerlendirilmesini sağlayacaktır. Sgk. yada Gss. sistemi zorunlulukları aileleri mağdur ediyor.

* "ZENGİNLEŞEN" TÜRKİYE'NİN YOKSUL YÜZÜ: 2016 yılında hanedeki kişi başına gelir, asgari ücretin üçte birinden az olan 6 milyon 683 bin 106 kişiye GSS prim desteği sağlandı. Zorunlu GSS uygulamasının başlatıldığı Ocak 2012 tarihinden Aralık 2016 tarihine kadar toplam 24 milyon 820 bin 523 vatandaşımız gelir testine girdi. 2016 yılında gelir testine girenlerin yüzde 98 kadarı, asgari ücretin altında gelir düzeyine sahip iken, yüzde 72,35’i brüt asgari ücretin üçte birinin altındadır. Görüldüğü gibi herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlardan gelir testine girenlerin önemli bir bölümü, yoksulluktan dolayı temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilerden oluşmaktadır. Eski Sgk. ve Gss. mağduriyeti giderilmeden tek tip pirim uygulaması ve borç silinmesi eski mağduriyetleri tam anlamıyla kapsamamaktadır. Sağlık harcamalarının sosyal devlet anlayışı ile özellikle emeklilere ve çocuklarımıza hiç katkı payı alınmadan ücretsiz olarak verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

* 2017 MART KAMU SPOTLARI BİLGİSİ: Televizyonlarda kamu spotu adı altında gösterilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) reklamlarında kullanılan bilgiler ne kadar gerçek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının reklamlarına bakılırsa, referandum nedeniyle vatandaşların gelir düzeyi birden yükselmiş, işsizlik azalmış, sosyal güvencesi olmayan ve 53 TL (2018 yılı için 60,89 TL.oldu!) GSS primi ödeyen vatandaşlar her türlü sağlık hizmetinden yararlanıyor. Kendi getirdikleri "işsiz vatandaşları borçlandırma" ve "gelir testi" uygulamalarını, kamu spotu adı altındaki reklamlarda "müjde borçları yapılandırıyoruz" diye halka "satmaya" çalışıyorlar!

* AYRINTILARDA SAKLI GERÇEKLER: Torba kanun ile 5510 sayılı kanuna geçici madde eklenerek, 60'ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları, prim borcunun yeniden hesaplanmasını, hesaplanan yeni borcun "1 Nisan 2017 tarihinden itibaren 12 ay içinde peşin ve taksitle ödenmesi halinde faiz uygulanmaz" hükmü ile "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilemez" hükmü getirilmiştir (Kanun No 6824, Kabul Tarihi 23 Şubat 2017). Bu değişiklik ile; AKP hükümeti döneminde uygulanmaya başlanan, çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan kişilerin, GSS kapsamında gelir testine girerek gelirlerine göre sağlık sigortası için aylık prim ödemesi gerekenlerden, primini ödeyemeyenler borçlandırılıyor, gecikme zammı (faiz) uygulanıyor, sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanamıyordu. Primler, gelir testi sonucuna göre ve her yıl asgari ücrete göre değişiyordu. Değişiklik ile primler gelirlerine göre değil, prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının yüzde 3’ü üzerinden, yoksula zengine sabit 53,33 TL aylık prim ödeme uygulaması getirilmiştir. Prim borcu yeniden hesaplanıyor, hesaplanan yeni borcun 1 Nisan tarihinden itibaren 12 ay içerisinde peşin veya taksitle ödenmesi halinde faiz uygulanmıyor. Borcu olanlar peşin ödediklerinde ya da taksitlendirdikten sonra ve 1 Nisan tarihinden itibaren 53,33 TL aylık primi yatırdıktan sonra sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan 6 milyon 683 bin 106 kişinin gelir düzeyi bir ayda anlamlı bir artış göstermediğine göre bu kişiler GSS primini devletin ödeyebilmesi için gelir testine gireceklerdir. En son GSS borç yapılandırılması 2016 yılı Eylül ayı itibarıyla borç anaparaya 12 ay eşit taksitle ödeme imkânı getirilmişti. Borcunu taksitlendirip ödeyenler geçmişe yönelik ödediği prim ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilemeyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının referandumda kamuoyunu etkilemek için yaptığı anlaşılan reklama bakılırsa işsizlik azalmakta, GSS borçları ödenmekte, zenginlik yaygınlaşmakta ve herkes sağlık hizmetine rahat ulaşabilmekte. Oysa sağlık hizmetlerine rahat ulaşabilmek için sadece GSS primini ödemek yetmiyor, cebinizden 14 kalem katkı-katılım payı ve ilave ücret ödemek zorundasınız. Reklamlar bize önümüzdeki aylarda Genel Sağlık Sigortasına ek olarak vatandaşın cebinden sistematik olarak piyasaya para aktarmanın ve yeni kaynak yaratmanın yolarından biri olan tamamlayıcı sağlık sigortasını göstermektedir.

* ACI GERÇEK: Hükümetin reklamlarla halka pazarladığı mutluluk değil, aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan 6.683.106 kişinin bulunduğu ve geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan yaklaşık 5 milyon kişinin ise GSS primini ödeyemediği gerçeğidir. Rakamlarla sabit olan, işsizliğin artması, sığınmacıların köle gibi çalıştırılarak kayıt dışı çalışmanın teşvik edilmesi, toplumun büyük kısmının borçlanarak yaşamını sürdürmeye çalışmasıdır. AKP'NİN İDDİASI: BORÇLAR SİLİNDİ, EŞİTLİK SAĞLANDI! AKP'nin GSS reklamlarında kullandığı "Borçlar silindi, eşitlik sağlandı, gelir testi zorunlu olmaktan çıktı, herkes mutlu mesut sağlık hizmetlerine ulaşacak" söyleminin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

* YAŞANAN GERÇEK: BORÇLAR YENİDEN DÜZENLENİYOR, GELİR TESTİNE GİRMEYENLER BORÇLU KILINIYOR! Oysa yeni düzenlemede gerçekler şöyle: Borçlar yeniden düzenleniyor. Yüksek gelirli ailelerin prim borcu aylık 426 TL yerine 53,33 TL üzerinden hesaplanıp düşürülüyor. Geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile GSS primini yatıramayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmak için gelir testine girecek. Gelir testine girmeyenler, asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden borçlu duruma düşüyor. Borcunu ve primini ödeyemeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanamayacak.

* SAĞLIK SİSTEMİ DURUMU: Sağlık hizmetlerine rahat ulaşabilmek için sadece GSS primi ödemek yetmiyor, cebinizden 14 kalem katkı–katılım payı ve ilave ücret ödemek zorundasınız. Sağlıkta özelleşme oldukça tehlikeli ve suiistimale açıktır. Halk bu konuda çözüm istemektedir. Köprü, yol, hastane, tünel, tren yolu, hava alanı gibi kamu hizmetleri devletin kendi görevidir. Bunları yaparken geçilmeyen köprüden başlayan ve uçak kullanım yoğunluğu olmayan yerden, toplu alımda kullanılmayan doğal gaza kadar ülkemiz neden dışa para ödüyor diye bunu mantıksız olduğu inancıyla toplumsal haksızlık görüyoruz. Ayrıca 18 ile 45 yaş arası ülkemizde bulunan mültecilerin ve yurt dışında olan vatandaşların milli savunma konusunda ülkemize destek olmasını bekliyoruz. Kimlik belgesi olmayan yada yurt dışında yaşayan kişiler için ülkemizde mevcut sisteme ait askerlik hizmetine alınmasının vicdanen uygun olacağını düşünüyoruz. Ülkemiz vatandaşlarının mağdur olduğu konuları eşit ve herkesi çözüme katkısı olması gerektiği yönde düşünüyoruz.

* BÜTÇENİN YANLIŞ KULLANIMI: Yasama için vekil maaşları, sosyal hakları, emeklilik hakları, ailesi dahil haksız olarak kanun boşluğu yaratılarak kazandığı gss. muafiyeti, yapılan ödemeleri, imkanları halkın yaşadığı hayattan bilindiği gibi 30 kat olarak bir asgari ücretliye göre yüksektir. Tüketimde abonelerin faturalarına anlaşılmayan bedeller katılıp evlere gönderiliyor ve üstüne meclisten yasa çıkartılıyor. Kaçak kayıp bedeli gibi daha önce yüksek yargıda kazanılan davalar işlevsiz hale getiriliyor. Biz vatandaş olarak mağdur olmak zorunda değiliz. Ayrıca yasama için danışman, görevli, açıktan atama ile bütçeye getirilen yükten rahatsız oluyoruz. Mecliste banka promosyonuna kadar herkes her ay binlerce lira hakkını alıyor. Sosyal imkanları halka bakınca işsiz vatandaşın gss. ücretini düşünmeyecek kadar eşitsizlik haline gelmiş. Halka bunları yapanlar bütçe harcamalarında ve dokunulmazlık kaldırılarak şeffaf olarak hesap vermek istemiyor. En az 22 milyon mağduru olan sosyal güvenlik içinde Gss. adlı sistem var. Bunu eskiden yüksek pirim ödemeleri ve iki ay geçince kapanan sağlık sistemi nedeniyle hastane veznelerine ödenen iki kat cezalı muayene farklarını mağdurlara ödeneceğini adreslerine tebligat yapın ve yüksek basamaklı g1, g2 ve g3 oranlı dediğimi üç haneli ücretli olan pirim ödemelerini geri vermek yoluyla çözüm için mağduriyetleri gidermek şartıyla değişim yapınız.

* İŞSİZLİK VE KAMUDA ATAMA İÇİN DURUM: İstisnai kpss olmadan ve açıktan atama dediğimiz kadro ile memur olma durumlarınında yüksek olması yine rahatsız olma nedeni olmuştur. Belli kesimler özel tüketim yada kurumlar vergisi gibi vergi indiriminden yararlanıyor ama diğer vatandaşlar ekonomik sistemde eşit hak elde edemiyor. Bunları anlatmamız sadece biz hak sahibi olamadığımız için değildir. Amaç eşitsizlikler arttığı için değişim istemek durumunda kalarak rahatsız oluyoruz.

* MALİYE POLİTİKASI VE TUTARSIZLIKLAR: Buna örnek trafik sigorta poliçelerinde arabanın değerinin yarısına yakın çıkan pirim oranları, hem iletişim araçlarından ve ayrıca elektrik faturasından alınan iletişim bandrolü, cep telefonlarından her ay alınan anten parası, akaryakıt, elektrik, doğalgazın toplu alımından dış devletlere kalan taahhüt bedelleri, pırlantadan alınmayan ama kültürsel kitaplardan alınan kdv, işsizlere sadece kaldığı evin ölçüleri düşünülen ve giderleri bile gelir sayan hane halkı testi mağduriyeti nedenli çıkan gss. adlı genel sağlık sigortası pirimleri, işçilerden bes kesintisi, çiftçiye verilmeyen ama yatlara sağlanan ötv indirimi, sgk kesintileri, eyt. sorunu olarak hak sahibi olduğu halde emekli edilmeyen çalışanlar, emeklilerin alamadığı maaş banka promosyon bedeli, ailelere bütçe şartları düşünülmeden ödenmek istenen evde ailelerin çocuk bakımına ait adaletsiz sosyal yardım gibi uygulamaları sayabiliriz. Elektrikte vergiler dışındaki kalan kesintilere biz vicdan sahipleri olarak haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında yabancı kişilere yine ülke işsizleri ve emekçileri düşünülmeden yapılan ekonomik yardım gibi uygulamalar artık bizleri adalet ve insanlık anlayışı konusunda yine tereddüte düşürmektedir. Faturalarda dürüst olan ve kullandığı hizmetin bedelini eksiksiz ödeyen bir vatandaş diğer kişilerin ekonomik sorunlarıyla ilişkilendirilmemelidir. Faturalarda normalin dışında yapılan işlemleri ve ona ait yasal uygunluk kazandırılmaya çalıştırılan ilgililerce yasa çıkarma işlemi yine vicdanımızı zedeliyor.

* SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI: Vatan için şehit olan veya gazi olan kişilerin aylıkları ile diğer sosyal haklarında yaşadığı sistemsel sorunlar var. Gazilerimiz yaşam ve sosyal haklarında mağduriyetler yaşıyor. Ulaşımda, barınmada, günlük yaşam için onlara daha çok destek olmanızı bekliyoruz. Gazilerin aylıkları asgari ücret sınırının altında olmasın. Görevi sırasında yaşadıkları sorunları tespit için daha çok verimli çalışmalar yapılsın. Genel sistemsel mağduriyetlere ve sosyal politika hatası olan konularda çözüm bekliyoruz. Sorun sadece sosyal güvenlik, emek, sağlık, işsizlik değildir. Vatan için emek verenlerin talebidir. Bunu hak temelli mağdur olanları birleştirmek yoluyla genel çözüm talep edeceğiz. Türkiye'deki ciddi boyutlarda; emek, çiftçi, sgk, emekçi, sağlık, emekli, esnaf mağduriyeti söz konusudur. Sosyal medya üzerinde genelde işçi, asgari ücret, zorunlu gss iptal edilsin, eyt, sgk, sağlık, işsizlik, atama, emeklilik, gss, kadro gibi isim altında birçok emek sorunları var.

* ZORUNLU GENEL SİSTEM SORUNLARI VAR: Ana başlıkları ile yaşanan ortak sistemsel mağduriyetler: 1) Sgk.da Gss. adlı sorun yaşatan genel sağlık sigortası mağduriyeti. 2) Sgk.da Eyt. adıyla bilinen emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti. 3) Sgk.da Bağ-kur sicil affı yada ihya affı adıyla bilinen esnaf mağduriyeti. 4) Sgk. Staj süresi emekliliğe sayılmayan çalışan mağdurları. Detayı özetle açıklanabilir. Staj ile Sgk. girişinin başlangıç tarihi emekliliğe sayılmayan kişiler için Staj mağduriyeti vardır. Sorunun özü; meslek lisesi mezunları için Sgk. ilk girişi olan zamanlardaki; staj süreleri tarihinin sigorta başlangıcı sayılmasını istiyoruz diye bu yola çıktık. Hepimiz için çalışma gereklidir. 5) Kamuda 657 sayılı kanunun 4/C lisi yani mevsimlik işçilerin emek için kadro ve sağlık yönünden Gss. mağduriyetleri. 6) Taşeron işçilerin işçi yada memur olarak kadroya geçirilmemesi ve sağlık yönünden Gss. mağduriyetleri. 7) Sgk. için Kiralık işçi ve Taşerondan kiralık işçi yapılmak istenen emek mağdurları sorunu. 8) Emekliler için emek mağduriyetleri, maaş zamları, intibak, maaş hesaplama, işsiz evlat vergisi Gss. ödemesi gibi sağlık mağduriyetleri. 9) Asgari ücretlilerin geçim, emek, sağlık, emeklilik, asgari ücretin korunması, milli gelirden hak alma gibi genel emek sorunları ile maaşından kesilen sağlık gibi Sgk. sorunu. 10) İşsizlerin istihdamı, kamu işlerinde atanması, geçici kamu işlerinde kadro, sosyal güvenlikte Gss. gibi hem işsizlik ve hem emek yönünden ortak yaşanan ekonomik sorunların çözülmesi talep ediliyor.

* KAMUOYU İÇİN TWİTTERDA HALKA BİLGİ YARDIMI: #GSSİPTALEDİLSİN YAZMALIYIZ: Toplumsal sorunlara #Hayır demek ve mağduriyeti önlemek için size bilgi aktarımı yapıyoruz: #Gssiptaledilsin adıyla geçen mesajların yazım amacı şudur: 1 ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan 5510 sayılı genel sağlık sigortası primleri ve gss. kanunu çıkartıldı. Bu gss. adlı kanun milyonlarca kişiyi bu borca soktu. Bu kanuna göre çalışmayan 18 veya durumuna göre 20 - 25 yaşından sonra öğrenci olmayan ve öğrenciliği 25 yaşından sonra sayılmayan; herkes her ay genel sağlık sigortasına para yatıracak. Eğer yatırmazsa borcu faiziyle birlikte birikecek ve borç ilerde ciddi miktara ulaştığında o kimseye haciz gelecek. Bu durumda şunun sorulması gerekir: Çalışmayan ve geliri olmayan bir insan neden her ay yararlanmadığı sağlık hizmetine karşı para ödemesi gerekiyor? Bu kanun hasta olup çalışacak durumda olmayan, iş bulamayıp çocuğuna bakmak durumunda olan kısacası milyonlarca kimseyi mağdur etmiştir. Bu kanun vatandaşa şunu söylemektedir: Sen eğer öğrenci değilsen ve çalışmıyorsan her ay mutlaka para ödemek zorundasın. Eğer ödemezsen borcun faiziyle birlikte birikecek ve ilerde sana hukuki yaptırım uygulanacak. Sağlık hizmetin yararlanıp yararlanmaman hiç önemli değil. Sen bu parayı her halükarda ödemelisin. Şimdi bu durumda şunu söylemek gerekir: Türkiye anayasada belirtildiği gibi sosyal bir devlettir. Sosyal bir devletin çalışmayan kimseden her ay kanun zoruyla para almaması gerekir. Genel sağlık sigortası sadece isteğe bağlı olursa sorun olmaz. Ama zorunlu olursa bu durum sosyal devlet ilkesine hatta anayasaya aykırıdır. Çalışmayan ve sigortası olmayan bir insan ilaç ve muayene parası ödeyebillir. Bu durum büyük sorun yaratmaz. Ancak çalışmayan kimseden her ay para alınması zorunluluğu birçok kimseye büyük sorun yaratacaktır. Bu kanunun çıkması zaten çok büyük bir hatadır. Devletin kasasına elbetteki para girsin. Ülkemiz zengin olsun. Ekonomisi iyi olsun. Ama devletin kasasına para girecekse bu çalışmayan insanın cebinden çıkmasın. Çalışmayan insana ceza verirmiş gibi her ay para ödemesini gerektiren bu kanunun iptal olması çok sayıda insanı rahatlatacaktır. Şu an çok sayıda insan mağdur durumdadır. Bu kanunun derhal iptal edilmesi gerekmektedir. Sigortası olan veya olmayan bu konunun üzerinde dursun ve herkese bunu paylaşsın. Elinden ne geliyorsa yapsın.

* ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ VE GSS. İPTAL NEDEN EDİLMELİ? Öncelikle bu kimin sorunu dersek; tek kelime ile her hangi bir işte çalışmayanların yada çalışamayanlar için çıkarılmış bir yasa gibi görünse de istatistikler tersini söylüyor. Sosyal medya içinde hash tag olarak: #gssiptaledilsin yazımını ortak kabul ediyoruz. Sosyal güvenlik ve sistem ortak kabul ediyoruz. Bu sistemde işsiz, emekli olamayan, emekli olan bir şekilde ailesi ile gss. ile mağdur ediliyor. Zaten işsiz yada işsiz kalmış vatandaşa yüklenen yada hayatının baharında bir yük ve bir çok hakkın elinden alınmasıdır gss, buna sağlık hakkıda dahildir.

* SORUYORUM: ZORUNLU GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK HAKKINI ELİMİZDEN ALMIYOR MU? Sayalım dilerseniz. Aşağıda mağduriyetler vardır. 1-Bu yasa ile birlikte milyonlarca işsiz çalışamayan vatandaş muayene olamıyor, çünkü gss. sistemi içinde sistemde borçlu görünüyor. Muayene olamıyor. 2-Binlerce işsiz çalışamayan var olan borçlarından haberleri yok hastaneye hasta olup gidince gss. mağduriyetini öğreniyor ve hastane borcundan dolayı geri çeviriyor. Sistem iki ay pirim ödenmeyince kapanıyor. Zorunlu gss. sistemi mağdur ediyor. 3-Engelliler de gss. sisteminden nasibini aldıklarından aynı gss. mağduriyeti sorunları yaşamaktadırlar. 4-Emekliliklerini doldurmuş yaşı bekleyen emeklilik hakları elinden alınmışlar sağlık hakkından gss.yi ödemezlerse yararlanamıyorlar. Bu kişilerin fazlası ile pirimleri yatırılmış emeklilik hakları ertelenmiş ve sağlık hakkı elinden alınmış. Gss. mağduru olur. 5-Hiç borcum yoktur ben muafım demeyin hemen gidin borç sorgulamaya bakın çalışsanızda yazılıyor. Çalışmasanızda itirazlar kabul edilmiyor. Askere vatan borcunda isenizde yazılıyor. İtiraz edilmesi gereklidir. 6-Bu borçlar sayesinde aileler dağılıyor. Kişilik hakları genç insanların zedeleniyor ve hayatının baharında bankalarda, hastanelerde, alış verişlerde, yurt dışı seyahat çıkış noktalarında, otogarlarda, hava alanları, gümrük kapılarında borçlu ve vergi borçlusu olarak göründüğü için sistemde vatandaşlık hakları elinden alınıyor. Sağlığımızı, sosyal yaşamı, ailemizi tehdit eden zorunlu genel sağlık sigortası sistemi zorunluluğu iptal edilmelidir.

* İŞSİZLERİN G.S.S. SİSTEMİ İÇİN TALEPLERİ: 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren ve ülke şartları düşünülmeden çıkarılan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile insanlarımızın borçsuz ölme hakkı da elinden alındı ne yazık ki. 18 yaşın üzerindeki herkesten sağlık sigortası primi kesilmesi gündeme geldi. Şayet 18 yaşın üzerindeki kişi lisede öğrenim görüyorsa 20; üniversite eğitimi alıyorsa 25 yaşına kadar primleri devlet tarafından karşılanır. Ancak bu kişi öğrenim görmüyorsa sağlık hizmetlerinden yararlansa da yararlanmasa da sağlık sigortası primi ödemek zorundadır. İşsiz gençlerin prim tutarları, birlikte yaşadığı ailenin aylık toplam gelirine bakılarak hesaplanıyor. Bu konuda işsizler çözüm bekliyor.

* SİSTEMDE ZORUNLU SGK. VE GSS. SİSTEMİ TESPİTLERİ: 2012 yılında yürürlüğe giren Gss. sağlıkta devrimdir diye halka sunulan, fakat mağdur eden, 5510 sayılı zorunlu genel sağlık sigortası sisteminde; Gss. borçlanmaları hızla yayılıyor. 6.5 milyon işsiz, 4.5 milyon emeklilikte yaşa takılan, 1.5 milyon öğrenci, 13.5 milyon yeşil kartlı, 9 milyon engelli, 3 milyon atanamayanla, 6 milyon yaşlı, İşten atılanlar, staj sigortası emekliliğe sayılmayanlar ve Sıradaki 10.5 milyon emekli var. Türkiye’de işsizlik artıyor. Hükümet, açık işsiz sayısını düşürmek için yeni yeni üniversiteler açıyor; üniversitelerin öğrenci kontenjanını artırıyor. AKP iktidara geldiğinde Türkiye ’de 76 üniversite ve 1,8 milyon üniversite öğrencisi vardı. 2011 yılında üniversite sayısı 172’ye ve öğrenci sayısı 3,8 milyona yükseldi. Öğrenci sayısı herhalde artık 4 milyonu geçmiştir. Bunun anlamı, 4 milyon genç insanın işgücü piyasasından çekilmesidir. Asker sayısı da artırılarak işsizlerin sayısı azaltılır. İşsiz, işgücünü satma olanağı bulamamış işçidir. Öğrenci sayısı son on yılda 1,8 milyondan 4,0 milyona çıktığına göre, AKP iktidarı, 2,2 milyon ek öğrenci kontenjanıyla işsiz sayısını azaltmıştır. Asker sayısının nasıl geliştiğini bilmiyoruz. 2017 resmi verilerini konuşuyoruz.

* EMEKLİLERİN TALEPLERİ: 1-) Emekli maaşları arasında yaratılan uçurumun giderilmesini, eşit işe eşit ücret esası uygulanmasını istiyorlar. 2-) Emeklisini tekrar çalışmak zorunda bırakan ya da başkasına avuç açtıran sistem kahrolsun diyorlar. “Emekli maaşları, başkasına muhtaç olmayacak düzeye çıkarılsın diyorlar. 3-) Çalışanlara yapılan ücret artışı emeklilere de yansıtılsın diyorlar. 4-) Tüm emeklileri kapsayan intibak yasasının acilen çıkarılmasını istiyorlar. 5-) Sağlık, hem anayasal haktır hem de on yıllar boyu prim ödedik diyorlar. Devlet sadece emeklilerin değil, bütün vatandaşların muayene ve tedavisini ücretsiz karşılamak zorundadır. Her türlü sağlık kesintisi derhal kaldırılsın diyorlar. 6-) Anayasanın 90. maddesi gereğince İLO mevzuatından doğan sendikalaşma hakkının iç hukuka uyarlanmasını istiyorlar. Anayasal hakkın gereği yapılsın, emeklilerin de sendikalaşma ve toplusözleşme hakkı uygulansın istiyorlar. 7-) Çalışan emekliden sosyal destek priminin kaldırılmasını istiyorlar. 8-) Bir sistem yaşlısını sahiplenmiyorsa, o sistem çürümüştür; yaşlı bakımevleri ihtiyaca yetecek düzeye çıkarılsın diyorlar. 9-) Emeklinin her ay 11 milyar liradan fazla tutan maaşını çalıştıran bankaların, çalıştırma ve kâr etmesinin karşılığı olarak bir bedel ödemesi gerekir diyorlar. Promosyon denilen şeyin, kâr bedeli olarak mecburen verilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Hükümetin ve bankaların gereğini yapmasını istiyorlar. 10-) Kiradaki emekliler için, emekli maaşı ile ödenebilecek taksitle konut talep ediyorlar. 11-) Bireysel Emeklilik Sistemi’nin tasfiye edilmesini, Türk milletinin vergisi ile emperyalist ülkelerin şirketlerine yapılan desteğe son verilmesini, zorunlu BES üyeliği uygulamasına son verilmesini istiyorlar. 12-) SGK prim alacaklarını sık sık affederek batırmaya çalışılmasına son verilmesini, SGK’nın güçlendirilmesini istiyorlar. Beraber sizinle mağdur olunan konunun üzerinde çözüm üretelim.

* İŞSİZLİĞİ VE YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAK KİMİN SORUNUDUR? Burada bütçeye ek yük getirmek, bireysel düşünmek, tüketim toplumu yaratmak amaç değildir. Bütçede yasama, yürütme ve yargı için harcanan bütçe kalemleri daha fazladır. Bunları azaltabilirsiniz. Üretim ekonomisine geçiş yapabilirsiniz. Enerji üretimi, tarım, sanayi ve dış ticarete önem verebilir ve karşılığını üretim ekonomisinde bulabilirsiniz. Sivil toplum için beraberlik sağlayalım. Lütfen çok sayıda paylaşın. Duyarlı olacağınız ümidiyle teşekkür eder, size yolunuzda başarılar dileriz.

* SOSYAL MEDYA İÇİN ZORUNLU GSS DEDİĞİMİZ SORUNLAR: Zorunlu Genel Sağlık Sigortası, Sağlık, Emeklilik, İşsizlik, Emek, Sosyal Güvenlik, İşsizlik, Emeklilik, Haklarından Sistemsel Nedenli Borç Mağdurları - Twitter Hash Tag: #Gssiptaledilsin ile konu hakkında kamuoyuna destek olacak açıklamaları ve önerinizi yapabilirsiniz. Amacımız toplum genelinde artan eşitsizlikleri minimum düzeye çekebilmektir. Bilime, sanayi, üretim ve insan haklarına önem vermektir. Sosyal medya içinde: #Kaçakkayıpbedeli #Elektrik #Doğalgaz #Ötvindirimi #Sgk, #Ötv #Taşeron, #Gss, #Atanamayan, #Sağlıktadönüşüm, #İşsizlik, #Bağkur, #Emekli, #Gssistemiyoruz, #Emeklilikteyaşatakılanlar, #Eyt, #Sağlıktaekücretler, #Zam, #Stajsigortasıemekliliğesayılsın #Gssiptaledilsin, #Mağdurum gibi yazılan mesajları bakın. Bu konularda çözüm yaratalım. Emekçiden, kadınlara, çocuklara, işsize ve emekliye varan sosyal politika çerçevesindeki sorunlara #Hayır diyoruz. Sosyal güvenlik, sağlık, emek, istihdam, tüketim faturaları, emeklilik sistemi, yasama üyelerinin bütçeye getirdiği masraflar, emeklilik için farklı sistem uygulamaları yapılması, işsizliğin üzerinden gss. gibi zorunlu sistem sorunu, sosyal yardımlarda görülen haksızlıklar, ekonomik eşitsizlikler, sosyal politika sorunları için sistemde mağdur oluyoruz. İşsizin gss. adlı aylık piriminden başlayan, ailelerin tüketici olarak haklarının korunması ve emeklilerin haklarının düzeltilmesine kadar varması gereken bu talebi lütfen dikkate alınız.

* SİSTEMSEL SORUNLARA GSS TANIMI VAR: Zorunlu gss. pirimini tek orana düşüreceğiz diye çözüm değil, daha önce ödenen yüksek ikinci ve üçüncü basamaklı gss. pirim sorunu çözüm getirilerek halka duyurunuz. Daha önce açıktan bakan olan kişiler sonradan özlük haklarına kavuşup maaşlarını almıştı. Bunlar elbette olmuş ve yine yapılabilecek şeylerdir. Lütfen eski mağduriyetleri gidereceğiniz açıklamasını içeren; dürüst ve samimi olarak sorun çözümü yapınız. Referandum eğer yapılacaksa halkın kendisinin yaşadığı; sistemsel olarak emek, sosyal politika hataları, sağlık, sgk, sağlıkta dönüşüm, gss, eyt, taşeron, staj sigortası, emeklilik, şehit yakınları ve gazilerin sosyal hakları, işçi sorunları, bağkurda sicil affı, istihdam, mevsimlik işçiler, taşeron işçilerin kadro sorunu, emeklilerin intibak mağduriyetleri, işsizlik, kpss ile atama sorunları, emekli banka promosyonu, maaş zamları oranı, asgari ücret sorunları, ötv haksızlıkları, engellilerin sorunları, eşitsiz olan kdv indirimleri, bütçenin plansız harcanması, seçsis programı ile seçim sisteminin denetimi, şirketlere yapılan vergi silinmesi, enerji hizmetlerinde yüksek vergiler, sendikal haklarda yaşanan mağduriyetler, geciken yoksulluk çözümü, yasama kurumuna ait asgari ücreti onlarca kez aşan maaşların ve sosyal hakların topluma göre eşitsizliği, iletişim araçlarına ve faturalara yansıyan yüksek ödeme kalemleri, yüksek öğrenim öğrencilerinin mezun olduğu ve 25 yaş sonrası yaşadığı sistemsel mağduriyetler, elektrik gibi alınan hizmetlerde faturalara yansıyan tüketici mağduriyetleri şeklinde toplumsal yaşamda daha somut olarak görülen sorunları içine katalım. Ysk ve kurumların uygulamalarının hukuken denetimini bekliyoruz.

* SONUÇ: Halk arasında ev hanımlarından, işsizden, işçiye, esnafa, memura, çiftçiye, üreticiye ve emekliye hatta emeklilik sonrası döneme dek süren sorunları detaylı inceleme bekliyoruz. İşsizliği atama bekleyen mezunlar, istihdam bekleyen işsizler, işini kaybedenler ve iş arayanlar olarak 20 yada 25 yaş üstü kişiler açısından zorunlu genel sağlık sigortası borçluları düşünürsek işsiz sınıfına çözüm yaratılabilir. Emeklileri emeklilik adayları ve emekli olanlar arasında ayrı inceleme sorunu giderir. Bu talep ve içerik tamamen halkın sorunlarını ve vatandaşlar arasında yaşanan eşitsizlik durumunu içerir. Çözüm için yukarıda olan ve araştırma yapılması halinde görülecek sorunların incelenmesi ile mağdur olunan şeylerin giderilmesini talep ediyoruz. Zorunlu Genel Sistem Sorunlarının Çözümü Amacıyla Gss İptal Edilsin Diyoruz ! Bunu okuduysanız bir başka kişiye paylaşınız. Duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz.

---------------------------------------------------------
2.BÖLÜM: ENGLISH (TÜRKÇE OLARAK YUKARIDA İLK BÖLÜMDE YAZILI OLAN YAZIYA AİT İNGİLİZCE OLARAK BİLGİ VERME AMAÇLI ÇÖZÜM TALEPLERİDİR) CAMPAIGN LETTERS: #ZorunluGss #GssSistemi #Gssİstemiyoruz #GssHaracı #Gss #GssBorcu #İşsizEvlatVergisi #GenelSağlıkSigortası #GssPrimi #GssSoygunu #GssMağdurları There is a way to call for your rights! Invitation hashtag: #GssİptalEdilsin or the change org web side campaign: https://www.change.org/p/zorunlu-genel-sistem-sorunlarının-çözümü-amacıyla-gss-iptal-edilsin-diyoruz

COMMON LABEL FOR POVERTY AND EQUALIZATION HASH TAG: #GSSİPTALEDİLSİN DECLARATION OF WRITTEN PUBLISHING: - There is a way to call for your rights! Invitation hashtag: #GssİptalEdilsin and the change org web side campaign: "Zorunlu Genel Sistem Sorunlarının Çözümü Amacıyla Gss İptal Edilsin Diyoruz" as please find our change campaign: "zorunlu genel sistem sorunlarının çözümü amacıyla gss iptal edilsin diyoruz" as look for other inportant details. - In future elections to look for the rights of systematically impoverished people, I will not vote for in Turkey the Akp. (Adalet ve kalkınma partisi için kendim ve çevrem ile oy vermeyeceğim) party. Poverty; misuse of the public office to provide private benefits, and this is misguided. Poverty violates the fundamental rights and freedoms of millions of people in the world; unfair and irregular distribution of public resources; it leads to moral collapse in a social and social sense and eliminates the chance of offering a better life for future generations. - I will not receive any moral support from the party given in Turkey by the Akp. (Adalet ve kalkınma partisi tarafından maddi destek almayacağım) party. I believe that we can work together to bring poverty to an end, to overcome the widespread injustice and punishment. For this reason, wherever possible, I will follow the Declaration against this Poverty. - I will struggle with poverty, corruption, problems, inequality and injustice. All forms of Poverty must be abolished in order to protect the fundamental rights and freedoms of all people and to create a world where everyone lives in dignity. - I will tell you the violations against injustice by voice and verbally with the #Gssiptaledilsin hash tag things you have received. This Declaration on Poverty is compatible with and supports the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Convention against Poverty. Transparency, Accountability, Integrity, Solidarity, Courage, Justice and Democracy are also the fundamental values ​​of Transparency International. - I will work to prevent corruption, transparency, honesty and accountability. "Poverty, Turkey is one of the problems has become the most important and long been chronic. It is a rising demand condition at the social level in order to solve the problem. Poverty perception of political decision-makers in our country where the political parties as the highest institutions of the will in this regard is important. All political parties, MPs to allow the movement to take legal steps, including concrete measures in this regard, the following "Against Poverty declaration" signs would. - I will write the problems of injustice, labor, health, insurance, unemployment, pensioner, farmer, tradesman, economy, tax, education in the written text in the visual press with: #Gssiptaledilsin hash tag. -These are the topics I will inform the public: I signed the declaration fight against poverty and urge you to sign all the Parliament, and I take concrete steps to fight poverty in Turkey. You the sign at the respectable for folks and invite you to take concrete steps to fight poverty. There is a way to call for your rights! Invitation hashtag: #GssİptalEdilsin or the change org web side campaign: "zorunlu genel sistem sorunlarının çözümü amacıyla gss iptal edilsin diyoruz"                 

------------------------------------------------