Petición cerrada

#18i24

Esta petición ha conseguido 3.973 firmas


Des del 2012, amb les retallades del Ministeri i del Departament, el professorat català ha vist augmentat el seu horari lectiu i de permanència, tot passant de les 18 a les 20 hores lectives en el primer cas i de les 24 a les 28 en el segon. Aquestes mesures es van acompanyar amb retallades salarials i la pèrdua de milers de llocs de treball docents.

Encara en aquest curs 2015/2016, tot i haver-hi a Catalunya 790 docents més que a l’anterior -entre Primària i Secundària-, seguim sent 1.477 menys que fa quatre anys. Tanmateix, tenim aquest curs a Catalunya la xifra d’alumnes més alta de la història: 1.506.468.

Ara és el moment de reclamar el retorn a les condicions de treball anteriors al 2012 i tornar a les 18 hores lectives i fins a 24 amb les complementàries. Fins i tot el mateix Departament ha reconegut l’immens sacrifici i esforç que ha recaigut sobre les espatlles del professorat. Reclamem, doncs, la recuperació de les 18 hores lectives, les 24 de permanència i l’ajustament de les plantilles segons els criteris anteriors al 2012, d’acord amb el nombre actual d’alumnat.

Si vols donar suport a aquesta petició, signa.

*****

Desde 2012, con los recortes del Ministerio y el Departamento, el profesorado catalán ha visto como aumentaba su horario lectivo y de permanencia de las 18 a las 20 horas lectivas en el primer caso y de las 24 a las 28 en el segundo. Estas medidas se acompañaron de recortes salariales y de la pérdida de miles de puestos de trabajo docentes.

Todavía en este curso, 2015/2016, aunque hay en Cataluña 790 docents más que en el anterior -entre Primaria y Secundaria-, seguimos siendo 1.477 menos que hace cuatro años. Sin embargo, este curso tenemos la cifra de alumnos más alta de la historia en Cataluña: 1.506.468.

Ahora es el momento de reclamar el retorno a las condiciones de trabajo anteriores al 2012  y volver a las 18 horas lectivas y hasta 24 con las complementarias. Hasta el mismo Departamento ha reconocido el inmenso sacrificio y esfuerzo que ha recaído sobre el profesorado. Reclamamos, pues, la recuperación de las 18 horas lectivas, las 24 de permanencia y el ajuste de las plantillas según los criterios anteriores al 2012, teniendo en cuenta el número actual de alumnos.

Si quieres apoyar esta petición, firma.Hoy: Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) cuenta con tu ayuda

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) necesita tu ayuda con esta petición «govern de catalunya, gobierno de ESPAÑA: #18i24». Únete a Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) y 3.972 personas que ya han firmado.