#18i24

#18i24

Creada
6 de octubre de 2015
Petición cerrada
Esta petición ha conseguido 3968 firmas

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)

Des del 2012, amb les retallades del Ministeri i del Departament, el professorat català ha vist augmentat el seu horari lectiu i de permanència, tot passant de les 18 a les 20 hores lectives en el primer cas i de les 24 a les 28 en el segon. Aquestes mesures es van acompanyar amb retallades salarials i la pèrdua de milers de llocs de treball docents.

Encara en aquest curs 2015/2016, tot i haver-hi a Catalunya 790 docents més que a l’anterior -entre Primària i Secundària-, seguim sent 1.477 menys que fa quatre anys. Tanmateix, tenim aquest curs a Catalunya la xifra d’alumnes més alta de la història: 1.506.468.

Ara és el moment de reclamar el retorn a les condicions de treball anteriors al 2012 i tornar a les 18 hores lectives i fins a 24 amb les complementàries. Fins i tot el mateix Departament ha reconegut l’immens sacrifici i esforç que ha recaigut sobre les espatlles del professorat. Reclamem, doncs, la recuperació de les 18 hores lectives, les 24 de permanència i l’ajustament de les plantilles segons els criteris anteriors al 2012, d’acord amb el nombre actual d’alumnat.

Si vols donar suport a aquesta petició, signa.

*****

Desde 2012, con los recortes del Ministerio y el Departamento, el profesorado catalán ha visto como aumentaba su horario lectivo y de permanencia de las 18 a las 20 horas lectivas en el primer caso y de las 24 a las 28 en el segundo. Estas medidas se acompañaron de recortes salariales y de la pérdida de miles de puestos de trabajo docentes.

Todavía en este curso, 2015/2016, aunque hay en Cataluña 790 docents más que en el anterior -entre Primaria y Secundaria-, seguimos siendo 1.477 menos que hace cuatro años. Sin embargo, este curso tenemos la cifra de alumnos más alta de la historia en Cataluña: 1.506.468.

Ahora es el momento de reclamar el retorno a las condiciones de trabajo anteriores al 2012  y volver a las 18 horas lectivas y hasta 24 con las complementarias. Hasta el mismo Departamento ha reconocido el inmenso sacrificio y esfuerzo que ha recaído sobre el profesorado. Reclamamos, pues, la recuperación de las 18 horas lectivas, las 24 de permanencia y el ajuste de las plantillas según los criterios anteriores al 2012, teniendo en cuenta el número actual de alumnos.

Si quieres apoyar esta petición, firma.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 3968 firmas

Comparte esta petición