Proposta de la posició econòmica a seguir davant crisi del coronavirus

Proposta de la posició econòmica a seguir davant crisi del coronavirus

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Grup d'empresaris i Autònoms ha iniciado esta petición dirigida a Govern d'Andorra

Estem d'acord en el fet que el nostre País es troba en la situació següent:

Aquesta crisi sanitària comportarà una crisi econòmica. 
Hi ha una incertesa de l'escenari que ens trobarem un cop acabada la crisi sanitària.
El col·lectiu d'autònom i empreses petites i grans del país és molt divers i que cada una podrà o no suportar aquest període. Si no hi ha facturació, difícilment es pot fer front a les despeses.
Ens fa falta un lideratge ferm i decidit per part del govern per determinar quin serà l'escenari post crisi i prendre mesures per reactivar l'economia.
Proposta
 

            A.- L'actual crisi sanitària del coronavirus Covid-19, comporta i representa una crisi econòmica.

            B.- Existeix una incertesa completa de la situació Andorra en els escenaris de l'economia, dels empresaris, empreses i situació social, en les quals ens trobem avui i, que existirà al sortir de la pandèmia.

            C.- El col·lectiu d'autònoms i de les petites grans empreses del nostre País, és molt diversa. Cada una segurament podrà o no, suportar aquest període de crisi. És clar que si no existeix facturació, difícilment es pot fer front a les costes i a les despeses.

            D.- El Govern d'Andorra ha de prendre un lideratge ferm i decidit quins seran els escenaris “post crisi”. Un lideratge ferm i decidit per prendre mesures bàsiques de funcionament real per reactivar l'economia.

            E.- Mantenir les ajudes per les empreses amb la proposta de Govern amb crèdits tous destinats a finançar els pagaments a proveïdors.

Proposem:   Congelació total de l'economia.  Fer una foto de l'economia de data 15 de març i, aquesta congelació es reactivi en l'escenari post crisi sanitària.

Això vol dir:

            1.- La congelació de l'economia representa paralitzar immediatament tots els pagaments: no es paga cap factura, cap hipoteca, cap quota de préstec, cap nomina, cap sou a ningú, cap cotització. No es paga res en tot el País, ni sous i prestacions de les administracions públiques i en tots els sectors econòmics.

Retorn de diners (Mesures Post Crisis)

A-    Augment de tots els tipus d’impostos directes/indirectes en 0,5% durant un període d’un any.

B-     Introduïr una taxa turística.

C-    Supressió de la bonificació de les rendes del treball/activitats econòmiques i capital immobiliari.

 

Societats Adherides

Tenim fins el dia d’avui 358 persones, 40 empreses i una recaptació de firmes a la plataforma de change.org.

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas