NO A LA PRIVATITZACIÓ DE LES MUNTANYES ANDORRANES

NO A LA PRIVATITZACIÓ DE LES MUNTANYES ANDORRANES

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
Marco Mijares boeckh- behrens ha iniciado esta petición dirigida a Govern d'Andorra

Català:

Sóc Andorrà i muntanyenc de tota la vida. Em dedico a la muntanya tant professionalment com per passió i hobby. No vaig a fer amics amb això ... El que està passant a les nostres muntanyes andorranes és una progressiva privatització de bona part del nostre territori.
Grans zones de país pertanyen als dominis esquiables: Vallnord, Grandvalira, Naturlandia. Estacions que a més estan en procés d'expansió, cada dia són més grans i abasten territoris que abans eren simplement natura. Aquests territoris representen un percentatge enorme de la geografia andorrana. A poc a poc i pas a pas van regularitzant i reglamentant l'accés a les seves zones. Tenen capacitat de prohibir l'accés, de fer pagar només per trepitjar-lo, prohibeixen passejar-se amb les nostres mascotes, converteixen zones que sempre eren de lliure accés a zones de pagament, tanquen carreteres amb l'excusa de protecció de l'entorn, amb l'alternativa de prendre telefèrics de pagament. En determinats zones fins i tot s'han fet tanques, com a Naturlandia (tant a la cota baixa com a la cota alta).
Recordo aquells temps on disposàvem de total llibertat per anar on volguéssim amb qui volguessim i a l'hora que ens semblava bé. Tot això ho hem perdut i ara som sancionables, controlables i denunciables si no complim les normes que ells ens han imposat.
No podem permetre que això segueixi amb aquesta tendència. Signeu per un accés lliure a la muntanya Andorrana, sense pagaments, sense restriccions com sempre ho hem fet.

Español:

Soy Andorrano y montañero de toda  la vida. Me dedico a la montaña tanto profesionalmente como por pasión y hobby. No voy hacer amigos con esto... Lo que esta pasando en nuestras montañas andorranas es una progresiva privatización de buena parte de nuestro territorio.

Grandes zonas del país pertenecen a los dominios esquiables: Vallnord, Grandvalira, Naturlandia. Estaciones que ademas están en proceso de expansión, cada dia son más grandes y abarcan territorios que antes eran simplemente naturaleza. Estos territorios representan un porcentaje enorme de la geografía andorrana. Poco a poco y pasito a pasito  van regularizando y reglamentando el acceso a sus  zonas. Tienen capacidad de prohibir el acceso, de hacer pagar tan solo por pisarlo, prohiben pasearse  con nuestras mascotas, convierten zonas que siempre eran de libre acceso en zonas de pago, cierran carreteras con la excusa de protección del medio ambiente, con la alternativa de tomar teleféricos de pago. En determinados zonas hasta se han hecho  vallados, como en Naturlandia ( tanto en la cota baja como en la cota alta).

Recuerdo aquellos tiempos donde disponíamos de total libertad para ir donde quisiéramos con quien quisiéramos y a la hora que nos parecía bien. Todo esto lo hemos perdido y ahora somos sancionables, controlables y denunciables si no cumplimos las normas que ellos nos han impuesto. 

No podemos permitir que esto siga con esta tendencia. Firmad por un acceso libre a la montaña Andorrana, sin pagos, sin restricciones como siempre lo hemos hecho.

Français:

Je suis andorran, montagnard de toute ma vie. Je suis dédié à la montagne à la fois professionnellement et par passion et hobby. Je ne vais pas faire d'amitiés avec ça Ce qui se passe dans nos montagnes andorranes est une privatisation progressive d'une grande partie de notre territoire.
De vastes zones du pays appartiennent aux domaines skiables: Vallnord, Grandvalira, Naturlandia. Des stations qui sont également en voie d'expansion, elles sont chaque jour plus grandes et couvrent des territoires qui n'étaient auparavant que nature. Ces territoires représentent un pourcentage énorme de la géographie andorrane. Petit à petit et pas à pas, ils régularisent et régulent l'accès à leur territoire. Ils ont la capacité d'interdire l'accès, de faire payer les gens juste pour marcher dessus, ils interdisent de marcher avec nos animaux de compagnie, ils convertissent des zones toujours libres d'accès en zones payantes, ils ferment les routes avec l'excuse de protéger l'environnement, avec l'alternative de prendre téléphériques payants. Des clôtures ont même été réalisées dans certaines zones, comme Naturlandia (à la fois aux niveaux inférieur et supérieur).
Je me souviens de ces moments où nous avions la liberté totale d'aller la où nous voulions avec qui on voulait et a l'heure qui nos avions envie. Nous avons perdu tout cela et maintenant nous sommes punissables, contrôlables si nous ne respectons pas les règles qu’ils nous ont imposées.
Nous ne pouvons pas permettre que cela continue cette tendance. signez-vous pour un accès gratuit à la montagne andorrane, sans paiement, sans restrictions comme nous l'avons toujours fait.

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales