Ajuda del Govern per cobrir la manca d’ingressos dels AUTÓNOMS a causa del COVID-19

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 7.500!


Som molts els autónoms del país (aquí i arreu) que degut al tancament dels nostres comerços, despatxos, etc per les mesures preventives del COVID-19, aquest mes de març i els següents no veurem ingressos que serveixen, bàsicament, per fer front a un lloguer, pagament de salaris, despeses de llum, quota de la CASS, etc

El Govern, amb una bona previsió, estudiarà mesures per fer front al pagament i/o fraccionament de la quota d’autónom, tot i que aquesta no és la única despesa que tenim.

Per aquesta raó instem a la ciutadania a firmar la petició per que les nostres institucions prenguin les mesures necessàries per fer front a les grans pérdues que ja hem començat a patir els autónoms del país:


- pagament de la part proporcional (referent als dies d’aturada obligatória d’activitat) del lloguer del local on duem a terme la nostra activitat.

- pagament de la part proporcional de les despeses fixes mensuals que cada un dels autónoms té.

- ajornament i/o fraccionament del pagament de la quota d’autónom amb una durada de quatre a sis mesos fins l’estabilitat económica del negoci.