Derelerimizin sonunu getiren HES projelerine karşı gelin birlikte duralım

Derelerimizin sonunu getiren HES projelerine karşı gelin birlikte duralım

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tarafına yavuz öztürk bu kampanyayı başlattı

Giresun İli, Çanakçı İlçesi Doğu Karadeniz Havzası, Görele Çayı üzerine planlanan Görele Regülatörü ve HES PROJESİ'nin yapılmasına kesinlikle karşıyız. Kavuklu Elektrik Üretim İnşaat ve Ticaret AŞ. tarafından planlanan proje şu an Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde. 

ÇED müfredattan geri dönmesine rağmen firma karşı dava açtı. Şu an davamız sürüyor. Biz bölge halkına destek olmak için lütfen kampanyayı imzalayıp paylaşın. 

Bu projeye neden karşı olduğumuzu aşağıda açıklıyoruz:

Çünkü harita üzerindeki 3,5 km`lik mesafenin, çayın kendi doğal yapısı içerisinde yaklaşık 6,5-7KM`ye tekabül edeceği ve bu alan içerisindeki ekolojik dengeyi olumsuz etkileyeceği aşikâr.

Görele Çayı üzerinde yapılacak herhangi bir HES projesi o bölgedeki iklim ve bitki örtüsünü olumsuz yönde etkileyecek.

Akarsu yatağındaki suyun can suyuna dönüştürülmesi, buharlaşmanın daha az olacak olması demek. Dolayısıyla yağış miktarını bariz bir şekilde etkileyecek, daha kurak bir iklim oluşmasına sebep olacak.

Haliyle o bölgedeki tarım ürünleri (fındık, çay, mısır v.b) olumsuz etkilenecek ve köylünün gelir kaybına uğramasına sebep olacak. Köylünün geçim kaynaklarının bu ürünlere dayalı olduğu unutulmamalıdır.

Daha az yağış daha kalitesiz bir toprak anlamı taşıyacaktır.

Toprağın içindeki böcekten solucandan tutun da, etraftaki kuşları ve yabani hayatı da olumsuz yönde etkileyecek. Ayrıca kilometrelerce kapalı boru içerisinde hapsedilen suyun yapısı, doğal kendi akışında olan suyun yapısından farklı olacak ve doğal akışa bırakıldıktan sonraki bölgelerde bile olumsuz etkisi hissedilecektir.

Bu gibi sebeplerden ötürü o bölgedeki varlığı tehdit altına giren bitkiler ve hayvanlar olacağı aşikârdır.

Suyun azaltılmasıyla beraber balık popülasyonu da azalacak, balıkların akarsu içindeki yukarı yönlü hareketi kısıtlanacak ve aşamayacakları şelaleler oluşacak, dolayısıyla balıktan beslenen su samuru gibi canlıların o bölgedeki varlığı tehdit altında olacak.

Özellikle kestane balcılığı yapılan bu bölgede, kestane balcılığı tehdit altında olacaktır, çünkü buharlaşma azlığı kestane ağaçlarını olumsuz etkileyecek.

Bir taraftan enerji üretip katma değer elde etmek istenirken hem doğa tahribatı hem köylüye ekonomik kayıp hem de ekolojik dengeyi bozmak gibi olumsuz geri dönüşü olacak.

Konuyu turizm açısından ele aldığımızda şuan dünyada sadece bu bölgede konuşulan ve adına festivaller düzenlenen Kuşdili, UNESCO tarafından Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'ne alındı ve zamanla bu bölgeye gelecek gerek yerli gerekse yabancı turist akını olacağı göz önünde tutulmalıdır.

Akarsuyun gölleriyle, şırıl şırıl akan sesiyle turistlerin ilgi odağı olacağı düşünüldüğünde yapılacak HES, bölge için gerçek bir katliam anlamı taşıyacaktır.

HES planlanan bölgede Akmaz, Karagöl, Ketencik, Üvezli, Pinnaz, Savak gibi isimleri olan 20 den fazla göl oluşumu bulunuyor ve ve yöre halkı sıcak yaz günlerinde bu gölleri yüzmek ve serinlemek için kullanıyor.

Hatta son yıllarda değişen küresel iklimin de etkisiyle, akarsu yazın uzun bir süre yosunlu ve kokulu akıyor, muhtemelen bunda memba tarafında yapılmış HES`lerin büyük etkisi var. Bu HES'ler bulundukları bölgedeki gölleri kurutmuş durumda ve hiçbirinin boru içinde taşınma mesafesi bu kadar uzun değil.

Şu an mevcut durumdaki hali bile kendini temizlemeye yetmezken akarsuyun can suyuna dönüştürülmesi sonu olacaktır..


Biz devleti hep A-B-C planı var olarak biliriz, ihtiyaç olan enerjiyse illa ki çevre dostu daha farklı yöntemler geliştirilecektir.

HES yapılmış birçok bölgede iklim ve bitki örtüsünün değişmesinden ötürü köylüler bariz ekonomik kayıplara uğradı.


Yukarda sıraladığımız sebeplerden ötürü Görele Çayı üzerinde yeni HES projeleri yapılmasını istemiyoruz.

Gereği saygıyla arz talep olunur.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.