Kampanya Kapatıldı

Gezi Park/Taksim Design Competition Should be Cancelled / Gezi Park/Taksim Tasarım Yarışması İptal Edilmelidir

Bu kampanya 248 destekçiye ulaştı


The Ideas Competition for Students of Architecture: “Alternative Suggestions for Taksim District” - S.O.S. Istanbul - should be cancelled immediately.

We object to this competition to defend the Gezi resistance against the dominance of architectural projects. We believe that we need to be respectful to the slogan “don’t touch my park”. We think that Gezi resistance did not emerge due to the low-quality of the suggested project, therefore Gezi resistance does not require an alternative project. We are concerned that “competition format”, “the process of idea production” and “participation of students” carry the risks of being used as tools for legitimization, and open the way for brutal spatial interventions in Taksim and Gezi Park. Therefore, we defend that the competition should be cancelled and not done in this way. It should be reconcidered and redesigned in a more participative manner.

You may access several ideas and arguments to object the competition from the blog http://mimarsizlik.blogspot.com/. We request from the competition organizers, and from all our colleagues, friends, and anybody who has concerns abou this issue, to consider those critiques and to bring up this competition issue in several open forums. If the competition idea is acceppted, the format of the competition should be decided in those forums, and there should be a common forum-jury rather than a jury of architects to finalize the decision. Thank you in advance for your concern and support in objecting this competition. 

 

 

S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık Fikir Projesi Yarışması: “Taksim Bölgesi için Alternatif Öneriler” derhal iptal edilmelidir. 

Bu yarışmaya karşı çıkmamızın sebebi mimari projelerin tahakkümüne karşı gezi direnişini savunmamızdır. Gezi direnişinin mimari projede tasarım kalitesi(sizliği) nedeniyle ortaya çıkmadığını ve onun yerine başka projelerin yapılmasını talep etmediğini düşünmekteyiz. "Parkıma dokunma" sloganına saygı duymanın elzem olduğuna inanıyoruz ve hep meşrulaştırıcı süreçler olarak kullanılan "yarışma formatının", "fikir üretme sürecininin" ve "öğrenci katılımının" Gezi'ye ve Taksime mekansal müdahaleleri meşrulaştıracağından endişe ediyoruz ve yarışmanın derhal geri çekilmesini, formatı konusunda daha katılımcı bir süreçle yeniden düşünülmesi gerektiğini savunuyoruz. 

 

Yarışmaya karşı ortaya konulan çok sayıda kişinin argümanlarının hepsine http://mimarsizlik.blogspot.com/ adresinden erişebilirsiniz. 

Eleştirilerimizi dikkate almanızı, daha sağlıklı adımlar atabilmek için bu konuyu İstanbul'daki forumlarda tartışmaya açmanızı, eğer yarışma düşüncesi kabül görürse formatının forumlarda belirlenmesi konusunda hassasiyet göstermenizi ve jürisinin sadece mimarlardan değil büyük bir forumdan oluşturulmasını temenni ediyoruz. Hassasiyetleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.Bugün Hossein imzanı bekliyor!

Hossein Sadri bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Gezi Park/Taksim Design Competition Should be Cancelled / Gezi Park/Taksim Tasarım Yarışması İptal Edilmelidir». Hossein ve imza atan diğer 247 kişiye katıl.