Petition Closed

20 Haziran 2012 günü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yönetiminde bir araya gelen balıkçılar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, bürokratlar ve STK temsilcileri 1 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girecek ve 31 Ağustos 2016 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan 3 No’lu Tebliğ'e ilişkin görüş ve önerilerini sundular.

2012-2016 yılları arasında, yani dört yıllığına geçerli olacak ve balıkçıların avlanmalarını ve bu avların satışını düzenleyecek 3 No'lu Tebliğ henüz yayınlanmadı. Genel Müdürlük halen üzerinde çalışıyor.

3 No'lu Tebliğ'i korumacı kurgulamasını beklediğimiz Genel Müdürlük yetkililerinin bu çalışma süresi boyunca çeşitli çıkar gruplarının talep ve baskılarına maruz kalmaları, getirilmesi beklenen kota, yasak ve kısıtlamalar bağlamında eleştirilmeleri kanaatimizce kaçınılmazdır.

Oysa, bereket onu korumayı bilenlerin mirasıdır çocuklarına!

İmza kampanyamızın amacı kurulduğundan bu yana takdirle takip ettiğimiz Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yetkililerine korumacı bağlamda alacakları kararları destekleyeceğimizi hatırlatmak ve yokoluşun eşiğindeki denizlerimize bereketini iade etmenin çocuklarımıza borcumuz olduğunu 3 No'lu Tebliğ yayınından önce son bir kez daha ifade etmektir.

 

 

Letter to
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekili Durali Koçak
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Turgay Türkyılmaz
BİMER Başbakanlık
"2012-2016 sirküleri korumacı bir sirküler olsun!" kampanyasına denizlerimiz, balığımız, geleceğimiz için imza verdim...

----------------

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Ankara

1 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girecek ve 31 Ağustos 2016 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan 3 No’lu Tebliğ'e ilişkin


Sayın Yetkili,

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yönetiminde 20 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da toplanan İstişare Kurulu'nda hazır bulunan Fikir Sahibi Damaklar hareketinin bir takipçisi ve bu denizlerin sürdürülebilirliğinden menfaati olan sade bir vatandaş, bir İstanbullu olarak, kurulda ifade bulan öneriler doğrultusunda:

- 30 metreden sığ sularda gırgır ve çevirme ağları ile avcılığı yasaklanması,
- ekolojik bir koridor olan İstanbul Boğazı'nın gırgır ve çevirme ağları ile avcılığa kapatılması...

- İstanbul'da Adalar ve Ambarlı bölgelerinin rezerv alanı ilan edilmesi ve gırgır ve çevirme ağları ile avcılığa kapatılması...

- İstanbul ve Çanakkale dalyanlarının gırgır ve trollere uygulanan av yasağı dönemine denk bir takvimle çalışması...

- İstişare Kurulu'nda önerilen tüm boy yasaklarının yeni av sezonundan önce, mümkün olan en hızlı şekilde ilan edilmesi...

kararlarının ivedilikle alınmasının denizlerimizin sürdürülebilirliği, balıklarımızın bereketi ve bizlerin de bu denizin yanı başında varlığımızı sürdürebilmemiz için elzem olduğu kanaatindeyim.

İstişare toplantısında genel müdürlük adına ifade bulan “Tüm amacımız, balığın öncekinden daha az tutulmasını sağlamak ve canlılara en azından bir kere üreme şansı vermek. Çünkü hepimiz gördük, artık böyle gitmiyor ve deniz bitiyor.” yaklaşımını sonuna kadar desteklediğimi de bu dilekçe vesilesi ile ilginize iletmek isterim.

Hürmetlerimle.

Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar started this petition with a single signature, and now has 566 supporters. Start a petition today to change something you care about.