Türkiye, karbonsuz bir gelecek için 2030'a kadar kömürden çıksın!

Mücadele alanı:İklim Krizi

Türkiye, karbonsuz bir gelecek için 2030'a kadar kömürden çıksın!

Başlama tarihi:
17 Aralık 2021
İmzalar: 17.256Sonraki Hedef: 25.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Click here for English

Bizler, Z kuşağı temsilcileri olarak geleceğimiz için Türkiye’nin acilen en geç 2030 yılına kadar kömürden çıkacağını açıklamasını istiyoruz.

İklim için, geleceğimiz için; geleceğimizi seçin! Karar vericilerden beklentimiz: 2030 yılına kadar Türkiye'nin en az %35 mutlak emisyon azaltım hedefinin açıklanması. Bunun için, 2030 yılına kadar elektrik üretiminde iklim krizinin en büyük sebeplerinden birisi olan kömürden çıkacağını açıklaması gerekiyor. Yapılan modelleme çalışmaları kirleten öderse, bunun mümkün olduğunu gösteriyor. 

İklim İçin Gençlik Türkiye hareketi olarak Karbonsuz bir Gelecek için taleplerimiz:

1. Türkiye’nin en geç 2030 için Kömürden Çıkış Eylem Planı hazırlanması
2. Yeni kömürlü termik santrali yapılmayacağının açıklanması ve planların iptal edilmesi 
3. Mevcut kömürlü termik santrallerin (geçimini santral ve ilgili sektörlerden sağlayan kişilerin zarar görmeyeceği şekilde) adil geçiş planı açıklayarak kapatılması 
4. Kömür başta olmak üzere fosil yakıtlara sağlanan kamu teşviklerinin sonlandırılması (bu kaynakların adil geçiş ve enerji dönüşümü altyapısı için ayrılması)

Orman yangınları, kuraklıklar, ölümcül sıcak dalgaları, seller, kasırgalar, biyolojik çeşitlilik kaybı… Tüm bunlar, iklim krizinin birer sonucudur. Eğer bu krize neden olan emisyonlar azaltılmazsa ve karbonsuz bir ekonomiye ulaşmak için gerekli adımlar atılmazsa, bu aşırı iklim olayları ile her geçen gün daha fazla ve şiddetli yüzleşmeye devam edeceğiz.

Bizler, Z kuşağı temsilcileri olarak Türkiye’nin açıkladığı 2053 karbonsuzlaşma hedefine ulaşmak için acilen gerçekçi ve samimi adımlar atmasını talep ediyoruz. Bunun için öncelikle, 2030 yılına kadar gerçekleşecek elektrik üretiminde iklim krizinin en büyük sebeplerinden birisi olan kömürden çıkılacağının açıklanması gerekmektedir. Yapılan modelleme çalışmaları kömürlü termik santrallere kamu kaynaklarıyla sağlanan devlet teşvikleri sonlandırılır ve bu santrallere kirletmelerinin bedeli ödetilirse, bunun  mümkün olduğunu gösteriyor. 

Fosil yakıtları desteklemeye devam ederek bugün yapılan geri dönülemez hataları biz geleceğimizle ödemek istemiyoruz. IPCC 1.5 özel raporuna göre, tüm OECD ülkeleri en geç 2030'a kadar kömürden çıkış yapmalıdır. Geleceğimizin iklim krizinin yıkıcı sonuçlarına feda edilmesini değil, karbonsuz düzene geçiş adımlarının acilen hızlandırılmasını talep ediyoruz. Türkiye, Paris İklim Anlaşmasını onaylayarak karbonsuz düzene geçiş için bir adım attı;  ancak hala atılacak çok fazla adım var. Atılması gereken ilk ve en acil adımlardan biri ise, kömürden çıkmaktır. 

Türkiye’nin 2020’de sıcaklık ortalaması 1981-2010 normalinin 1.4 Santigrat derece üstündeydi. Aynı yılda 984 aşırı hava olayı gerçekleşti. Eğer aynı şekilde devam edersek bu ekstrem durumlar artış gösterecektir. Şu anki nesiller için adil bir gelecek sağlamak ve bir sonraki nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakmak için ülkemizin acil eylem politikaları geliştirmesi gereklidir. 

Ülkemizin Aralık 2021 itibariyle vaat ettiği emisyon azaltımı hedefi yeterli değildir. 2030’a kadar mevcut durumun devamından en fazla %21 daha az emisyon salımı (aslında artıştan azaltım) gerçekleşeceği belirtilmiştir. Aynı zamanda, Türkiye net sıfır azaltım hedefini 2053 senesi olarak belirlemiştir. Fakat Climate Action Tracker sitesinin mevcut verilerine göre; her ülke Türkiye gibi devam ederse, küresel ısınma yüzyılın sonuna kadar 4 Santigrat dereceden fazla olacaktır. 

Tüm fosil yakıtları ilgilendiren aşağıdaki taleplerimizi de tekrardan hatırlatmak isteriz:

Emisyonları azaltmak için çalışmak üzere kamu ve özel sektörlerden kuruluşları bir araya getiren yerel bir iklim değişikliği ortaklığı düzenlenmesi, taşıma ihtiyacını en aza indirmek ve yeşil enerji ile çalışan taşıma yöntemlerinin teşvik edilmesi ve etkinleştirilmesinin sağlanması, ormansızlaşmanın durdurulması.

Karbonsuz bir gelecek için Türkiye kömürden çıkacağını ne zaman açıklayacak? Harekete geçmek için zamanımız azalıyor. Hep birlikte sesimizi duyurabiliriz! 

Daha fazla bilgi için hazırladığımız siteye bakabilirsiniz! 

Hemen destekle
İmzalar: 17.256Sonraki Hedef: 25.000
Hemen destekle