İklim Hedeflerini Yerine Getirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Açtığımız Davada Yanımızda Ol

Mücadele alanı:İklim Krizi

İklim Hedeflerini Yerine Getirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Açtığımız Davada Yanımızda Ol

7.082 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Recep Tayyip Erdoğan (Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı) ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Atlas Sarrafoğlu

English, German

Biz iklim aktivisti gençler, geleceğimizi savunmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dava açtık. Çünkü Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nda sunduğu hedefin yetersiz olması, doğrudan bizim geleceğimizi etkiliyor. Bu haklı davamızda yanımızda olmak için lütfen imza kampanyamızı imzalayın.

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nın, iklim değişikliğini 1.5 derecede durdurma hedefiyle bağdaşmayan sera gazı emisyon artırım kararı, insan haklarımızı ihlal ediyor. İklim krizinin devam etmesi, Anayasa, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınan,

 • yaşama hakkımızı
 • nesiller arası eşitlik hakkımızı
 • özel hayatımızın korunması hakkımızı
 • sağlık hakkımızı
 • kültürel haklarımızı
 • maddi ve manevi varlığımızı geliştirme hakkımızı
 • sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkımızı
 • eğitim hakkımızı
 • çalışma hakkımızı
 • sağlıklı gıda ve suya erişim hakkımızı ihlal ediyor. 

Bizler, Türkiye’nin bilimsel temeli olmayan ve gerçekte bir “sera gazı artırım kararı” olan hedefine insan haklarımı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıyoruz. İklim değişikliğinin 1.5 derecede durdurulması insan hakkımız.

Karar alıcılar iklim kriziyle mücadele etmediğiniz için bizim geleceğimizi neler bekliyor biliyor musunuz?:

 • Kuraklık,
 • Seller,
 • Orman yangınları,
 • Gıda krizi,
 • Kirli hava,
 • Ormansız bir Türkiye…

Bizlerin, "bu ülkenin geleceği" diye bahsettiğiniz gençlerin geleceğini siz kendi ellerinizle mahvediyorsunuz. En çok Türkiye'yi tehdit eden iklim krizine karşı resmen hiçbir şey yapmıyorsunuz! 

İktidarda olduğunuz süre boyunca, yani yıllardır, uluslararası iklim zirvelerine katılıyor, iklim müzakerelerinde bulunuyorsunuz. Buna rağmen, sayenizde Paris İklim Anlaşmasını onaylayan sondan 6'ıncı ülke olduk. 

Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelede neleri yapması gerekirken yapmıyor?

 • Emisyonlardan azaltım taahhüdü yok! Türkiye, 2030 yılında artıracağı emsiyonlardan %41 azaltım taahhüdü veriyor. Ne var ki bu gerçek bir azaltım değil. 2038 yılına kadar ise emisyonlarını artırmaya devam edeceğini ifade ediyor ve 2030’a kadar yüzde 30’dan fazla artış sözü verilmiş oluyor.
 • 2053 yılında karbon nötr olacağını ifade eden Türkiye’nin 2053’e kadar karbonsuzlaşmayı hala nasıl hayata geçireceğine ilişkin tutarlı ve bilimsel yol haritası da yok!
 • Kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış tarihi yok!
 • Enerji ve maden sektöründe etkili iklim eylemi planı yok!
 • İklim krizi evimizde. İklim afetleri evlerimizi yıkıyor, bizi evsiz bırakıyor, gıdaya, suya erişimi kısıtlıyor ancak Türkiye’nin uyum planları da iklim kriziyle mücadele etmeye yetmiyor. Türkiye’nin iklim krizinden bizleri korumak için uyum planı da yok! 

Peki Türkiye’nin vaatlerinde neler var? 

 • Kömür ve maden lobisinin var olmayı ve bizi zehirlemeyi sürdüreceği bir sistem var!
 • Belirsizlik var!
 • Gençler için gelecekte daha çok işsizlik, kirlilik, iklim afetine savunmasızlık var!
 • Biz gençlerin ve çocukların yaşam hakkının, gıda, su, hava gibi temel haklara erişim haklarının kısıtlanması hatta ortadan kalkması tehlikesi var! 

İklimi Değil Sistemi Değiştirin! 

 • Ara hedef belirleyin!
 • Kömürden çıkış tarihi ilan edin!
 • Gerçek bir azaltım taahhüdünde bulunun!
 • Bilimsel yöntemlerle Türkiye’nin karbonsuzlaşma politikasını belirleyin ve bağlayıcı hukuk kuralları haline getirin 

 

change.org/iklimdavasi

Diğer İmzacılar:
Ela Naz Birdal
Seren Anaçoğlu

 

7.082 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.