Gaziantep Üniversitesi, yeni not yönetmenliğinin geçmişe yönelik uygulanmasını istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Bilindiği üzere Gaziantep Üniversitesi 2018 yılı öncesi üniversiteye kayıtlı, gerek mezun gerek devam eden öğrencilerin mezuniyet not ortalamaları Resmi Gazetenin 2005 yılı 7. ayında yayınlanan (1) yönetmelikteki gibidir. 2018 yılı öncesi kayıtlı veya mezun öğrenciler aşağıdaki not sistemi ile notlandırılmış olup, bu durum Gaziantep Üniversitesi mezunlarına gerek özel sektör gerek devlet kurumlarındaki başvurularında mağduriyet oluşturmaktadır. Örneğin okulumuzdan mezun bir öğrencimizin 75/100 notu Yıldız Teknik Üniversitesinde (2) 2.9' e tekabül etmektedir, lakin üniversitemizde 2.5 e tekabül etmektedir. Bu olumsuz durum üniversitemizde 21 Ağustos 2017 de yayınlanan 30161 sayılı (3) yönetmelikte 2018 yılı sonrası kayıtlı öğrenciler için düzeltilmiştir. Fakat 2018 yılından önce kayıtlı veya mezun öğrenciler için bu mağduriyet devam etmektedir. Bu mağduriyet Aselsan, Tübitak ve benzer kurumlardaki iş başvurularında bizleri geri plana itmektedir.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden arzımız, 21 Ağustos 2017 tarihli 30161 nolu yönetmelikte yayınlanan 2018-2019 yılı eğitim öğretim yılından sonrasını kapsar ibaresinin kaldırılıp, geçmiş yılları kapsar ibaresinin eklenmesidir.

Saygılarımızla.

 

(1) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050711-4.htm

(2) http://www.inm.yildiz.edu.tr/images/files/esdegerlik-intibak.pdf  

(3) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170821-5.htm