Petition Closed

Energiforskrift tar ikke miljøhensyn

This petition had 1,914 supporters


Takk til alle som har støttet kampanjen hittil, vi hadde over 1200  unde-rskrifter som ble sendt med til DIBK den 18.5.
Vi fortsetter underskriftskampanjen og vil bruke den i forhold til presse og myndigheter så bare fortsett å skrive under og spre!

Gaia arkitekter har gjennom mange år jobbet for at TEKen skal åpne for et MANGFOLD av løsninger, være FLEKSIBEL, ikke bare tillate, men også FREMME INNOVASJON og sikre løsninger som er SUNNE FOR FOLK OG MILJØET.
Våre innvendinger er som følger:


1. Klimaeffekten av de foreslåtte tiltakene er tvilsomme, dermed er premissene for forslaget - nemlig reduksjon av klimautslipp - ikke imøtekommet.


2. Kravene skjerpes i retning passivhus standard uten at dette er problematisert. Mange eksisterende passivhus bruker mere energi enn beregnet. Metoden må i det minste evalueres for om den faktisk fungerer etter hensikten. Over halvparten av de totale klimagassutslipp for hus med passivhusnivå er knyttet til materialbruk - uten krav til materialvalg og arealeffektivitet vil energieffektivisering kunne føre til økte klimautslipp.


3. Robuste bygningsintegrerte tiltak - passiv klimatisering - blir negativt diskriminert pga beregningsregler, og en åpning finnes bare i form av unntak for mindre bygg. Forskriften legger opp til løsninger som allerede er foreldet, og vil stoppe veldokumenterte miljøløsninger.


4. Effektene av tiltakene på helsen er i svært liten grad dokumentert, i verste fall kan konsekvensen bli økte helseproblemer pga. dårlig inneklima.


5. I dagens miljøsituasjon har vi stor behov for innovasjon. Innovasjon kommer bare hvis det reelt åpnes for å velge forskjellige metoder for å oppnå den overordnede målsettingen om å redusere klimautslipp og energibruk.

Les alt her:

http://www.gaiaarkitekter.no/tekenergiToday: Gaia is counting on you

Gaia Arkitekter needs your help with “Gaiaarkitekter: Energiforskrift tar ikke miljøhensyn”. Join Gaia and 1,913 supporters today.