Zahtevamo odpustitev vodje zavetišča iz Zavetišča za živali Maribor!

Petition Closed

Zahtevamo odpustitev vodje zavetišča iz Zavetišča za živali Maribor!

This petition had 1,022 supporters

Tina Štelcer started this petition to g. Ivan Hajnšek

Upravičeno dvomimo v strokovno usposobljenost ter etično primernost vodje Zavetišča za živali Maribor Katje Kokot in zato zahtevamo njeno razrešitev ali odstop.

Očitamo ji:

- sporno strokovno in etično delovanje,

- nepripravljenost ustrezne komunikacije ter neodzivnost na vprašanja zainteresirane javnosti,

- posredovanje pomanjkljivih, strokovno spornih informacij in prikrivanje pomembnih dejstev, kar vzbuja upravičen dvom,

- zapiranje Zavetišča za živali Maribor pred javnostjo, kar NIKOLI v več desetletni tradiciji zaščite in varstva živali ni bila praksa. Zavetišče je po sami definiciji Zakona o zaščiti živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba.


Najbolj sporna ravnanja in dogodki v Zavetišču za živali Maribor pod njenim vodstvom:

- Odrasel pes Starky je po 8 dneh bivanja v zavetišču poginil zaradi posledic okužbe s parvovirusi. Bolezen je v precejšnji meri smrtna za mladiče pod šestimi meseci starosti, smrtnost pri odraslih psih je zelo redka, če je psu nudena takojšnja ustrezna terapija (infuzije, ogrevano okolje, zdravila ter reden nadzor in spremljanje stanja). Po znanih informacijah psu ob izbruhu niso nudili ustrezne terapije, kar pomeni hudo zanemarjanje in opustitev veterinarske pomoči oboleli živali. Poudarjamo, da v tem primeru lahko gre za hudo kršitev Zakona o zaščiti živali in delovanje v nasprotju z osnovno veterinarsko in tudi človeško etiko.

- Pes Max, ki je bil oddan 12. marca 2012 iz Zavetišča za živali Maribor v neustrezne življenjske in bivalne pogoje. Še do danes ni zanesljivih informacij o tem, ali in kako so bili opravljeni ogledi Maxovih življenjskih pogojev in ali so bili izvedeni ukrepi za izboljšanje le-teh oziroma za odvzem živali. Poudarjamo, da takšna brezbrižnost do živega bitja in aroganca do tistih, ki jim je mar, za nas nikakor nista in ne bosta sprejemljivi.

- Nenadna evtanazija psice Line konec meseca februarja 2012. Kljub podanim nekaterim strokovnim argumentom, ki so primer zgolj navidezno zaključili, ostaja veliko dvomov in nepojasnjenih okoliščin. Vse to seveda utrjuje nezaupanje v strokovnost in etičnost delovanja zaposlenih v Zavetišču za živali Maribor in prepričanje v samovoljno delovanje vodje zavetišča.

- Prepričani smo, da je tudi primer poskusa evtanazije treh FeLV-FIV pozitivnih mačkov 16. februarja 2012 zgolj še en primer brezkompromisne samovolje vodje zavetišča.

- Izpust vsaj treh, najverjetneje pa večjega števila zavetiških muc v neznano okolje predvidoma v obdobju, ko je bil v zavetišču razglašen sum epidemije mikrosporije. Naj tukaj poudarjeno opozorimo na kršitve na več ravneh: grobo kršenje epidemioloških ukrepov ob sumu pojava zoonoze – posledično ogrožanje zdravja ljudi in živali ter, glede na to, da ni šlo za prostoživeče mačke, tudi za po zakonu prepovedano zapustitev in zanemarjanje živali.

- Etično sporne poteze in delovanje v nasprotju z Zakonom o zaščiti živali je mogoče najti tudi v primeru prijazne majhne 4-5 mesecev stare muce, ki so jo takoj po sterilizaciji s svežo rano ter v slabi telesni kondiciji-posledica podhranjenosti, izpustili v okolje – na eno od mariborskih pokopališč. Žal obstaja verjetnost, da takšno ravnanje, ki je v nasprotju z etičnimi načeli in zakonskimi predpisi, postaja praksa v Zavetišču za živali Maribor.

- Ukrepi, ki so pripeljali do zapiranja Zavetišča za živali Maribor pred javnostjo. Posebej izpostavljamo ukinitev nedeljskih sprehodov za pse. Menimo, da bi bilo v nedeljo na voljo največ potencialnih sprehajalcev zavetiških psov, zato takšni ukrepi zagotovo niso v dobrobit živalim v zavetišču.

Civilna iniciativa za živali skupaj z zainteresirano javnostjo

Petition Closed

This petition had 1,022 supporters