Güzel Sanatlar Eğitimine Yetenek Sınavı ile Girilmelidir

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.


Ben Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu. Yıllarca Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmış birisi olarak, güzel sanatlar fakültelerinin bazı bölümlerinde özel yetenek sınavını kaldırılmasını yanlış bulduğum için bu kampanyayı başlattım. Neden karşı olduğumun detaylarını aşağıda belirttim.

Talebim, Güzel Sanatlar Fakültelerinin bazı bölümlerine merkezi sistem sınavıyla girilmesine ilişkin YÖK Genel Kurul Kararının yeniden gözden geçirilmesi.

10 Ekim 2019 tarihinde alınan kararla özel yetenek sınavının kaldırıldığı bölümler: (Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarımı)

Tüm dünyada sanat kurumlarına yetenek ve beceri ölçen çeşitli sınavlarla öğrenci alınır. Çünkü sanatın öncelikle yetenek gerektirdiği bilinen bir gerçektir. 

Bu kararın yukarıda adı geçen bölümler için aşağıda sıraladığım nedenlerle yanlış olduğunu düşünüyoruz:

  1. Güzel sanatlara eğilimli ve yetenekli öğrencilerin birçoğu orta öğrenimlerinde fen ya da sosyal derslerinden yüksek başarı elde edemeyen, sezgileri, yetenekleri güçlü öğrencilerdir ve bu öğrencilerin istisnalar dışında merkezi sistem gibi bir sınavda yıllardır yüksek başarı göstermediği kolaylıkla saptanabilir bir gerçektir.
  2. Bu değişiklik gerçekten sanat yeteneği ve eğilimi olan gençlerimizi eleyecek; yeteneği az, orta öğrenim başarısı vasat adayların güzel sanatlara girmesinin kapısını açacaktır.
  3. Önceki yıllarda da içmimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, sinema televizyon gibi bölümlere merkezi sistem kanalıyla öğrenci alınmaya başlanmış ve bunun sonucunda gelen öğrencilerin genelinde yetenek düzeylerindeki düşüş gözlemlenmiştir.
  4. Sanat ve tasarım alanları ile bilim alanlarının yer yer kesiştiği noktalar olsa da eğitim öğretim sırasında iki alan gerek yöntem gerek içerik bakımından büyük farklar taşımaktadır. Nitekim bu farklılığı Üniversitelerarası Kurul, yüksek lisans programlarına girişte güzel sanatlar mezunlarını ALES sınavından muaf tutarak kabul etmiştir.
  5. Ülkemizde 28 Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi bulunmaktadır ve bu liselerdeki eğitim güzel sanatlar fakültelerine hazırlayan, merkezi sistem sınavına hazırlamayan bir eğitimdir. Yeni önerilen sınav sistemi bu öğrencilerin başarısızlığına neden olacağı gibi ileriki yıllarda bu liselerin eğitim öğretim programlarında anlamsız değişikliklere de yol açacaktır.
  6. Güzel sanatların en önemli özelliği olan bütünsel eğitim anlayışının (bölümlerarası ortak dersler, atölyeler,vb.) ruhuna aykırı olan bu değişiklik, fakültelerde çift anadal ve yandal programlarında sorunlar çıkaracak, kimi teknik sorunlara da neden olacaktır.
  7. Dünyada fen ve sosyal bilgiler düzeyini ölçerek güzel sanatlar alanlarına öğrenci alma çelişkisini yaşayacak ilk ülke olmak ne üniversitemize, ne ülkemize, ne yetenekli öğrenci adaylarına bir yarar sağlayacaktır.

Bu nedenlerle ve daha birçok akademik nedenle YÖK’ün aldığı bu kararın yeniden gözden geçirilerek bu yanlış adımdan dönülmesi konusunu ilgililerin vicdanlarına ve sorumluluklarına bırakıyoruz.

Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu