Gümrük Müşaviri Dernekleri ODA olmalıdır. 11.Kalkınma Planından Kaldırılması Haksızlıktır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiştir. 

TBMM Plan ve Bütçe komisyonundan hızla geçen plana göre GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODASI kurulması planlanmıştır.

Planın yayınlanmasından sonra TBMM Genel Kurulunda önerge ile bu madde Kalkınma Planı’ndan çıkartılmıştır. 

Ülkemizin 110 yıllık en eski Kariyer Mesleği yapılan çok büyük bir HAKSIZLIKTIR.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODASI’nın kurulması elzemdir ve zorunluluktur. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Dış Ticaret işlemlerinin %92’sinin Gümrük Müşavirleri tarafından yapılmaktadır. 2000 yılında yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na eklenen Geçici Madde ile Kamu Kurumu Niteliğinde Örgütlenme hakkını 20 yıldır sabırla beklemekteyiz.

Planı’na eklenen ve eklendiği hızlada çıkartılan Gümrük Müşavirler Odası kurulmalıdır.