Gümüşlük Koyunbaba Çukurbük Plajına Yapılan PisSu Toplama Havuzunun Yeri Değiştirilmelidir

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Bodrum yarımadasında kalan nadir doğal plajlardan biri olan Koyunbaba Çukurbük Halk Plajı'na inşaa edilen pis su arıtma havuzu, çevreyi ve halk plajını tahrip edecek şekilde projelendirilmiştir.

Dar bir kıyı şeridine sahip olan doğal koy, sahilinde endemik Ilgın ağaçları ile çevrelenmiş olup, sadece yöreden değil tüm ülkeden gelen vatandaşların hiçbir ücret ödemeden, güvenle temiz denizden faydalanabilecekleri ender doğal ve ücretsiz plajlardan biridir. Ancak, yapımına başlanmış olan altyapı çalışmaları dahilinde, bu bakir koya yapılmak üzere olan pis su toplama havuzu ciddi çevresel sorun teşkil ettiği gibi, günümüzde az sayıda kalan doğal alanlardan birini daha tahrip etmek üzeredir. 

Alt yapı projeleri tabii ki hepimiz için önemli yatırımlardandır. Fakat, ne kadar önemli olursa olsun, çağımızda hızla azalan ve bu gidişle yakın gelecekte yok olması kaçınılmaz olan doğal ve bakir alanların bu uğurda yok edilmesi kabul edilemez.
Son kalan bakir doğal alanları yok edecek değil, onları koruyup çocuklarımıza intikal etmesini sağlayacak projelere ihtiyacımız var. Bu atık su toplama havuzunun inşaa edilebileceği daha uygun alanlar bölgede mevcuttur ve projenin oralara kaydırılması son derece kolaydır. Ancak, yok edilecek bu doğal plajının yeniden yaratılması imkansızdır.
Yapılmakta olan atık su toplama havuzunun yerinin acilen değiştirilmesini, bölge sakinleri ve tüm insanlık adına yetkililerden talep ve rica ediyoruz.