Güllük Körfezi'ndeki yükleme limanını büyütecekler. Körfezin güzelliği yok olacak.

Güllük Körfezi'ndeki yükleme limanını büyütecekler. Körfezin güzelliği yok olacak.

Başlama tarihi:
9 Ocak 2020
Muhatap:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
İmzalar: 2.619Sonraki Hedef: 5.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Nihan Çınar

Güllük Körfezi'ndeki canlı yaşamına zarar verecek olan Güllük limanı revizyon projesi ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu bakanlıkça onaylandı. Bu proje gerçekleşirse, balıkların üreme ve kuşların barınma yeri olan dalyana zarar verilecek ve bölgenin güzellikleri birkaç yıl içinde yok olacak.

Onaylanan ÇED raporu yanlış bilgilerle dolu. Bu yanlışlıkları aşağıda uzun bir liste halinde açıkladık. 

Ayrıca Bilirkişi Raporu içerik ve vardığı sonuç açısından kabul edilemez nitelikte ve akademik etiğe aykırıdır. 

Varolan limanın yeri bile yanlışken ve çevreye ve insan sağlığına bu kadar zarar vermişken, bu proje tam bir yıkım projesi olacaktır.

Lütfen kampanyayı imzalayıp paylaşarak sesimizin duyulmasına yardım edin. Güllük Körfezi yok olmasın. 

Detaylı açıklamalarımız aşağıdadır:

1. ÇED Raporu’nda Yanıltıcı Bilgiler Mevcuttur.
a) Rapordan ve rapordaki proje çizimlerinden de anlaşılacağı gibi, bu bir “liman revizyon” projesi değil, yeni bir liman projesidir.

b) Görsel haritada liman uzunluğu gerçek boyutlarında gösterilmemiştir. Çünkü, gerçek boyutlarında gösterilmesi durumunda; limanın Dalyan’ın ağzını nasıl kapattığı görülecek ve harita Dalyan’ın varlığını da içermek durumunda kalacak ve gerçek açığa çıkacaktır.

c) Raporda sanki dalyan yokmuş gibi, Sarıçay’ın doğrudan körfeze döküldüğü gibi gerçek olmayan bir harita kullanılmıştır. Oysaki Dalyan’ın ağzı 1-2km.lik bir suyla ve bataklıkla kaplıdır. Mevcut liman zaten Dalyan’a 80m yakınken, yeni liman daha da yakın planlanmıştır ve böylelikle bu durum gizlenmeye çalışılmıştır. Üstelik, bir de bu projenin hemen ötesinde ve Dalyan’a daha da yakın alana yapılması planlanan Balıkçı İskelesi projesi mevcuttur.

d) Raporda limanın şehre uzaklığı, Güllük merkez baz alınarak verilmiş ve sivil halka zarar vermeyeceği savunulmuştur. Oysa, limana 100 bile olmayan uzaklıkta 850 konutluk Orjan Sitesi bulunmaktadır. Şimdiki durumda bile kanserojen maden tozları ve gürültüden büyük rahatsızlık duyulmaktadır.

e) Raporda denize dolgu yapılmayacağı belirtilmekte, ama rapordaki haritadan limanın hemen arkasındaki büyük bir alanın traşlanacağı anlaşılmaktadır. Burası zeytinliklerin olduğu bir dağdır. Bu durum projede ne yazık ki gizlenmektedir.

f) Liman kapasitesinin aynı kalacağı bilgisi doğru değildir. Bu bilgi, raporda verilen gemi tonajlarının artırılması, limanın 503m’ye çıkarılması ve limana tren yolu yapılması projelerine aykırı düşmektedir. Kapasite artışı olmayacaksa bu liman niye yapılmaktadır?

g) Raporda Bafa Gölü ve Köyceğiz Dalyan’ından söz edilip, ne yazık ki Dalyan’ın uluslararası sözleşmelere göre korunması gereken sulak alanlar olduğu ve yine ülkemizin de imzaladığı korunması gereken canlıları barındırdığından söz edilmemektedir. Üstelik Dalyan ile 3-4km ötedeki Tuzla lagünü arasında canlı (kuş, balık) geçişleri mevcuttur ve bu geçiş her sabah ve akşam gerçekleşmektedir.

h) Raporda bölgede tarihi eser ve alan yokmuş gibi gösterilmektedir. Oysa limanın olduğu yerin adı bile Manastır Mevkii’dir. Güllük, tarihi Hermias kentidir ve limanın hemen karşısı da İasos antik kentinin ve limanının kalıntılarını içermektedir.

i) Gemi trafiği rotası sanki Güllük yerleşiminin kıyısından geçiyormuş da karşı kıyıya alınacakmış gibi bir yanılgı yaratılmaktadır. Oysa zaten bugün de aynı rota söz konusudur.

j) Raporda gemi trafiğinin yaratacağı risklerden hiç söz edilmemiştir. Büyütülecek limanla birlikte kapasite artışı, gemi tonaj ve sayısındaki artışın olacağı açıktır. Zaten mevcut kültür balıkçılığı ile av balıkçılığı gemi ve tekneleri ile turistik teknelere bu artış da eklendiğinde herhangi bir gemi kazasının olmaması mümkün değildir. Böyle bir durumda zaten kanserojen maden tozları taşıyan gemilerin bırakın körfezi çok büyük bir bölgeyi mahvedeceği açıktır.

k) Proje inşası sırasında ortaya çıkacak çevre tahribatı yok sayılmıştır. 7/24 bir yıl boyunca (ki bu zaman diliminin aşılacağı beklenen bir durumdur) denize çakılacak binlerce kazığın gürültüsü ve deniz dibi tahribatı büyük olacak; tam da Dalyan’ın ağzında gerçekleşeceği için de tüm doğal yaşam büyük zarar görecek; Güllük’ün bu kesiminde yaşayan insanlar büyük rahatsızlık duyacaklardır.

2. Bilirkişi Raporu Çelişkilidir ve Yanlıdır.
Uzun uzun Dalyan flora ve faunasının önemini, değerini anlatan Bilirkişi Raporu, ne yazık ki liman inşa ve işletmesinin buraya zarar vermeyeceği sonucuyla bitmektedir. Bu her şeyden önce bilimsel etiğe aykırıdır.


3. Proje İnşaa Süreci ve İşletmesi İnsan ve Çevre (fauna ve flora) Sağlığına Aykırıdır.


Maden depolama, boşaltma ve ulaşımdan dolayı Güllük’ün yolları, Dalyan ağzı ve limanın altı maden tozlarından geçilmez durumdadır. Bu proje ile birlikte bu çok daha korkunç boyutlara ulaşacaktır. Şimdiden kanser vakaları ve ölümleri artmıştır, gelecekte daha da artacaktır. Mevcut limanın altında canlı kalmamıştır. 1 yıl 7/24 süreceği belirtilen liman inşa süreci ise, kazık çakma gürültü ve titreşimleri ile dağın traşlanması gürültü ve tozları hesaba katıldığında, uzak yıllara kalmadan daha inşa aşamasında çevre ve insan sağlığı onulmaz yaralar alacaktır. Olası dümen kilitlenmesi ve gemi kazalarının yaratacağı sonuç ise çok daha büyük boyutlarda olacaktır. Körfez akıntı sirkülasyonunun kesilmesi de buna eklendiğinde, endemik ve dünyaca koruma altına alınan deniz dibi canlıları ile Dalyan-Körfezdeki balığı yiyen ve denizinde yüzen insanların sağlığı büyük bir tehlike altında kalacaktır.


İSTEM:
1. ÇED Raporu birbiriyle çelişkili bilgiler içermekte ve gizlenen gerçeklerle doludur ve iptal edilmelidir.
2. Bilirkişi Raporu içerik ve vardığı sonuç açısından kabul edilemez nitelikte ve akademik etiğe aykırıdır. Bilirkişi ÇED firmasının tuttuğu elemanlardan değil, yeniden ve içinde mutlaka çevre mühendislerinin ve su ürünleri akademisyenlerinin bulunduğu bağımsız bir heyet tarafından oluşturulmalı ve üstelik bizzat bölge incelenerek rapor hazırlanmalıdır.
3. Varolan limanın yeri bile yanlışken ve çevreye ve insan sağlığına bu kadar zarar vermişken, bu proje tam bir yıkım projesi olacaktır. Limanların yapılmasına kimse karşı değil; ancak maden taşıma amaçlı bir limanın çevreye ve insana minimum zarar vereceği bir yere taşınması en uygunu olacaktır. Bu proje iptal edilmelidir.

Hemen destekle
İmzalar: 2.619Sonraki Hedef: 5.000
Hemen destekle