Döp om Grönsakstorget till Gui Minhais Torg

Döp om Grönsakstorget till Gui Minhais Torg

0 have signed. Let’s get to 7,500!


Skriv under och gör skillnad! 

Göteborgaren och bokförläggaren Gui Minhai kidnappades av den kinesiska staten under en semesterresa till Thailand och är nu fängslad på falska grunder i Kina.

Göteborgs stad skulle med enkla medel kunna skicka en stark signal till Bejjing att deras agerande är oacceptabelt. Ett namnbyte skulle innebära att Göteborgare och besökare i staden varje dag skulle påminnas om vikten av att försvara friheten och de mänskliga rättigheterna. Kina skulle också bli varse om att Sverige och Göteborg står upp och stöttar sina ofrivilligt frihetsberövade medborgare. 

Vanligtvis döper man inte torg och gator efter levande människor men i detta fallet anser vi att det finns starka skäl till att frångå den principen. Signalvärdet i att döpa torget efter Gui Minhai skulle vara viktig för alla dem som kämpar för det fria ordet och mänskliga rättigheter i världen.

Vi ber därför dig att skriva på denna namninsamling för att sätta press på politikerna i Göteborg säger ja till vårt förslaget om att Grönsakstorget byter namn till Gui Minahis Torg!

Vi har skickat in ett förslag som nu politiker i namnberedningen och kulturnämnden ska ta ställning till. Visa dem att det finns ett starkt stöd bland Göteborgarna att göra detta.