Kampanya Kapatıldı

Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım öğretmenleri 2000 kontenjan istiyor

Bu kampanya 850 destekçiye ulaştı


   Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım dersleri öğrenciye bakmayı değil görmeyi öğretir. Buradaki "görmek" yaratıcılıktır. Görmeyi öğrenen çocuk kavramlar arasında analitik düşünmeyi öğrenecek, sentez yapabilecektir. Estetik değerleri geliştiği için eleştirel düşünebilecektir.
   Sanat aktiviteleri çocukların gözlemsel becerilerini geliştirir. Onları sorgulamaya iter. Çizilen bir eskizden sonra onu beğenmezse silip tekrar yapar ve böylece deneme-yanılma yöntemini resim dersi aracılığıyla öğrenir. Bu tekniği de hayatının farklı alanlarında kullanır.
   Görsel Sanatlar / Teknoloji Tasarım derslerinde öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri gelişir. Yaratıcılık sadece sanat faaliyetlerinde olması gereken bir kazanım değildir. Yaratıcı becerileri gelişen bir öğrenci olaylara farklı açıdan bakmayı öğrenecek ve problem çözme becerileri gelişecektir.
Sanat eğitiminde tek amaç yetenekli öğrenci çıkarmak, ressam yetiştirmek değildir. Amaç bireyi bir bütün olarak geliştirmektir.
   Çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak, yaratıcı düşüncenin geliştirilmesiyle mümkündür. Hem genel hemde sanatsal anlamda yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi için, sanat eğitiminin okul öncesi dönemden başlayarak temel, orta, yüksek eğitim, meslek süreci ile birlikte meslek sonrası da verilmesi gerekir. Bu anlamda sanat eğitimi diğer derslerin bir tamamlayıcısı olarak değil, başlı başına verilmesi gereken zorunlu bir alan olarak kabul edilmelidir. Bu denli önemli bir yere sahip olan Görsel Sanatlar / Teknoloji Tasarım derslerine ülkemizde yeteri önem gösterilmemekte ve gereksiz dersler olarak görülmektedir. Ders saatleri lise kademesinde arttırılsa da diğer kademelerde arttırılmadığı için yine yetersiz kalmaktadır.

   Her yıl yapılan öğretmen atamalarında kontenjan sayısı branşlarımıza çok az verilmektedir. Bizler; Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım öğretmenleri olarak bu sayının 2017 yılında toplam 2000 olmasını talep ediyoruz.
   Öğrenme bir bütündür ve sanat eğitimi bu bütünü bir arada tutan önemli bir parçadır. Yeterli önem gösterilmeli, öğretmen atamaları arttırılmalıdır ki, bizler daha çok öğrenciye ulaşabilelim.Bugün Zeki imzanı bekliyor!

Zeki Kartal bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım öğretmenleri 2000 kontenjan istiyor». Zeki ve imza atan diğer 849 kişiye katıl.