Görevi sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ŞEHİT sayılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.


Bilindiği üzere mevcut olan Covid 19 salgını sebebiyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de biz sağlık çalışanları gece gündüz demeden durmaksızın halkımız için çaba sarfetmekte.

Yaptığımız iş sebebiyle hastalanan ve hatta maalesef hayatını kaybeden sağlık çalışanları mevcut. Biz bu mücadeleyi sürdürürken eğer "hayatımızı kaybedersek" geride bırakacağımız çocuklarımıza ailelerimize ne olacak korkusu yaşamak istemiyoruz ve "devletimizin" sahip çıkmasını istiyoruz.

Bu sebepten dolayı halkımızın sağlığı için hayatı kaybeden/kaybedecek sağlık çalışanlarının "ŞEHİT" sayılmasını, bir sekel kalırsa da 'GAZİ' sayılmasını istiyoruz. 

Lütfen desteğinizi esirgemeyiniz...

NOT: Şehit yakınlarına yönelik olarak mevzuatta yer alan haklar ve sağlanan yardımlar aşağıda belirtilmiştir.
 
-Ölüm yardımı ve harcırah ödenmesi (Erbaş/Er hariç): 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
-Nakdi tazminat ödenmesi: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
-Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) aylık bağlanması,
-SGK tarafından emekli ikramiye ödenmesi (erbaş/er hariç),
-SGK tarafından emsal aylık bağlanması: 3713 sayılı kanun kapsamında,
-SGK tarafından kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine tabi tutulma,
-SGK tarafından 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmesi (erbaş/er hariç): 3713 sayılı kanun kapsamında,
-SGK tarafından ek ödeme yapılması,
-SGK tarafından öğrenim yardımı yapılması,
-Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması,
-Ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma,
-Askerlik muafiyeti,
-Kira bedelinin devlet tarafından ödenmesi(erbaş/er hariç): Sadece 3713 sayılı kanun kapsamında
-Faizsiz konut kredisi verilmesi
-Şehit çocuklarının parasız yatılı öğrenciliğe alınması: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
-Şehit çocuklarının orta dereceli özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanması
-Şehit çocuklarının yükseköğrenim kredi yurtlar kurumuna (YURTKUR) bağlı yurtlardan, yükseköğrenim kredilerinden öncelikle yararlanması: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
-Şehit çocuklarına YURTKUR tarafından karşılıksız burs verilmesi: 3713 sayılı kanun kapsamında,
-Şehit çocuklarından yükseköğretimde katkı payı alınmaması
-İstihdam (iş) hakkı verilmesi
-Şehitlerden intikal eden silahlar ile malullere ait silahlardan, silah bulundurma ve taşıma yetki belgelerinin vergi ve harç muafiyeti: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
-Mesken Vergisi muafiyeti:3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
-Gelir Vergisi indirimi: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
-Gümrük Vergisi muafiyeti: 2330 sayılı kanun kapsamında,
-Elektrik enerjisi ücret indirimi
-Su ücret indirimi
-Hususi Damgalı Pasaport verilmesi: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
-Devlet memuru olarak görev yapan şehit yakınlarının atanması ile şehit eşi öğretmenlerin yer değiştirmeleri: 3713 sayılı kanun kapsamında,
-Şehit çocuklarının ilköğretim ve ortaöğretim okullarına elektronik ortamda kayıt yaptırmaları: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
-Şehit yakınlarının “ 18 Mart Şehitler Günü’nde İdari İzinli sayılmaları: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
-Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce sayısal oyunlar bayiliği ruhsatı verilmesi: 3713 sayılı kanun kapsamında,
-İlk destek yardımı ödenmesi: 3713 ve 2330 sayılı kanunlar kapsamında,
-Devlet Övünç Madalyası verilmesi
-Şehit çocuklarının askeri okullara öncelikle alınması: 3713 sayılı kanun kapsamında,
-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma