Gökpınar Gölü Yeniden Yardımınızı Bekliyor.

Doğrulanmış başarı

Gökpınar Gölü Yeniden Yardımınızı Bekliyor.

Bu kampanya 10.139 destekçi ile değişim yarattı!
Başlama tarihi:
Muhatap:
Sayın Murat KURUM (Çevre ve Şehircilik Bakanı) ve

Bu kampanya neden önemli?

Değerli Gökpınar Dostu,

Geçtiğimiz Mayıs ayında Change Org’da “Gökpınar Gölü korunmalıdır, hem de tüm doğallığıyla” adıyla kampanya yürütmüş ve başarıya ulaşmıştık. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskleri işaret ederek, acil notuyla bölgeyi “Potansiyel Doğal Sit Alanı” ilan etmişti.

Ancak, Ekim ayının ilk günlerinde yolu Gökpınar’a düşenler, gölün kenarında çalışan iş makineleriyle karşılaştılar.

Valilik, Gökpınar’daki inşaat sevdasından bir türlü vazgeçmiyordu. Doğal Sit Tescil Süreci’nin bir aşaması olarak Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırmalar sürerken, yapılaşma kriter ve kısıtları henüz belirlenmemişken, sanki bazı şeyleri aradan çıkarmak istercesine bir imar planı onaylamış ve inşaat faaliyetlerine başlamıştı.

Bu gelişme üstüne, “Gökpınar Gölü Korunmalıdır Hem de Tüm Doğallığıyla İnisiyatifi” olarak zaman kaybetmeden konuyu yargıya taşıdık ve söz konusu imar planının iptalini ve inşaat çalışmalarının durdurulmasını talep ettik.

Ancak henüz birinci aşama imar planı için açtığımız dava sürerken, Valilik yeni bir adımla ikinci aşama imar planını da onayladı. Böylece tüm gölü kuşatacak şekilde yeni yapılaşmaların önünü açtı.

Bunu kabul etmemiz mümkün değil! Doğa harikası Gökpınar Gölü’nde her türlü yapılaşmaya karşıyız.

Bu yeni kampanyamızda da katılımınıza ihtiyaç var. Hem imza vererek hem de bu metni yaygınlaştırarak sayımızın çoğalması konusunda destek olacağınıza inanıyoruz.

 
**
GÖKPINAR GÖLÜ UZUNGÖL İLE AYNI KADERİ PAYLAŞMASIN
 
Geçtiğimiz günlerde ajanslara bir haber düştü. Haberde Karadeniz’in incisi Uzungöl’ün eski haline döndürülmesi için çalışmalar başlatıldığı söyleniyordu. 
  
Uzungöl yeniden “eski” haline döndürülebilir mi bilmiyoruz. Ama Gökpınar'ın aynı yoldan geçmesini istemiyoruz. Kurtarmak için henüz zamanımız var.
 
Gökpınar, Uzungöl gibi, Salda Gölü gibi, benzersizdir. Orta Anadolu’nun nazar boncuğudur.
 
Gökpınar, dünyanın her yerinde su altı fotoğrafları çeken Ali Ethem Keskin’in: “Şimdiye dek gittiğim yüzlerce dalış noktası içinde en berrak su buydu” dediği bir tabiat harikasıdır.
 
Gökpınar, bir insanlık mirasıdır!

**

MUHATAPLARINA İLETİLECEK OLAN METİN:

Sayın Murat KURUM, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Sayın Salih AYHAN, Sivas Valisi
 
Sivas, Gürün, Gökpınar Gölü’nün sesini duymanızı, başlatılmış tüm inşaatların durdurulmasını, hukuka, bilim ve tekniğe aykırı şekilde onaylanmış tüm imar planlarının ivedilikle iptalini talep ediyoruz.
 
Gökpınar’ın yegâne gereksinimi, göl ve çevresinin binlerce yılda oluşmuş ekolojik dengesinin korunması, oluşmuş risklerin bertaraf edilmesi ve mutlak, tartışmasız korumaya alınmasıdır. Bu anlamda talebimiz Bakanlık tarafından başlatılmış ve devam etmekte olan Doğal Sit Araştırma ve Tescil Süreci’nin hızlandırılması ve bir an önce tamamlanmasıdır.
 
Gökpınar’da bungalov evler ve çevre düzenleme ihalesi açıldığında ve bunlarla ilgili görseller medyada paylaşıldığında, konuyu çok hızlı bir şekilde incelemiş ve projenin riskleri konusunda ilgilileri ve kamuoyunu bilgilendirmiş, uyarmıştık.
 
Uyarılarımız kamuoyunda destek buldu ve ihalenin iptali isteğiyle açtığımız imza kampanyasına 10.000'e yakın katılım oldu. Bu dönemde sahaya inen iş makineleri geri çekildi, inşaat çalışması durdu.
 
Sevinçle karşıladığımız bu gelişmelerle aynı zamanda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü de çağrımızı, talebimizi dikkate alarak Gökpınar Gölü ve Vadisi için Potansiyel Doğal Sit Alanı tespit sürecini başlattı. İlk incelemeler sonucunda ivedilikle ön araştırma çalışmasının başlatılmasına karar verdi. Süreç sonuçlanana kadar göl yapısını etkileyecek her türlü faaliyetin durdurulmasını yazıyla tüm ilgili kurumlara ve en önemlisi Valiliğinize  bildirdi.
 
Tüm ilgililerin ve kamuoyunun Gökpınar'ın korunması için fikir birliğine karşın, Valiliğinizin Doğal Sit Tespit Süreci’nin tamamlanmasını beklemeden, tüm dünya salgınla mücadele ederken, ısrarla ve birbiri ardına yeni girişimlerle Gökpınar'ı inşaatlarla kuşatma isteğini anlamlandıramıyoruz.
 
Aynı süreçte birbirini takip eden iki yeni girişiminiz de hukuka ve bilime aykırılığı, teknik ve usûl yönünden yetersizliği çok açık iki imar planının onaylanması oldu. İlk imar planına açtığımız dava sürerken aceleyle ikincisi onaylandı.
 
Sayın Vali, siz ise hâlâ göle zarar verilmeyeceğini tekrar ediyorsunuz. Çayırlıkları ağır iş makinalarıyla sıyırarak, dere yatağını değiştirerek, binalar yaparak koruma olmaz.
 
Gölün aşağı tarafına inşaatlar yapıyoruz, yapacağız diyorsunuz. Gökpınar’ın aşağısı yukarısı yoktur. Onayladığınız imar planlarının en uzak noktası göle sadece 100 metre mesafededir. Yani yaptığınız  ve yapacağınız her şey kıyıdan itibaren 100 metrelik bir bant içinde kalmaktadır. Böyle bir koruma olamaz.
 
Tüm bu yapılanlar tarihi bir örnek de oluşturmaktadır. Bir yanda bilim insanları, Doğal Sit Sürecinin bir aşaması olarak, bilimsel incelemelerini yaparken, aynı anda saha içerisinde inşaat faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu da Doğal Sit çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.
 
Gökpınar'ın bu müdahaleleri kaldırma ihtimali bulunmamaktadır. Gökpınar, her yıl ziyaretçisi katlanarak artan bir doğa harikasıdır. Etrafında bırakınız yeni yapı yapmayı, mevcut yapıların aşamalı olarak taşınması zorunluluğu bulunan kritik bir ekolojik dengeye sahiptir.
 
Göl etrafında başlatılan kuşatmanın kaldırılmasını, doğal haline döndürme dışında tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını, hukuka ve bilime aykırı iki imar planının da dava sonucuna gerek bırakmadan ivedilikle iptalini, bütün kaynakların Gökpınar’ın korunmasına, Doğal Sit Süreci’nin hızlandırılmasına yönlendirilmesini ve bundan sonra başta Gürünlüler olmak üzere kamuoyunun tüm karar süreçlerine dahil edilmesini talep ediyoruz…

 

Doğrulanmış başarı

Bu kampanya 10.139 destekçi ile değişim yarattı!

Bu kampanyayı paylaş