Kampanya Kapatıldı

İlgili Fakültelerde Zorunlu Hayvan Diseksiyonuna/Viviseksiyonuna Karşı Vicdani Ret Hakkı İstiyoruz

Bu kampanya 5.146 destekçiye ulaştı


ENG Below: We Demand Conscientious Objection Right Against Obligatory Animal Dissection/Vivisection at Relevant Faculties

YÖK'e bağlı üniversitelerin ilgili fakültelerinde zorunlu hayvan diseksiyon (kesim) derslerine, anestezili veya anestezisiz viviseksiyon uygulamaları ve laboratuvar uygulamalarına karşı vicdani ret hakkı ve derslerden muafiyet talep ediyorum.

İlgili derslerin uygulamaları için her dönem hayvanların tekrar tekar kesimi hayvan haklarının ve yaşam hakkının ihlalidir. Şimdiye değin binlerce hayvan "bilim" adı altında katledilmiştir. Bu derslerin similasyonlana/video gösterimine dayalı işlenmesini ve öğrencilere özgür iradeleri doğrultusunda, diğer canlıların yaşam haklarına ve beden bütünlüklerine tecavüz eden uygulamalara karşı (öldürme, deney yapma, sunni tohumlama gibi) vicdani ret hakkı tanınmasını ve ilgili derslerden muaf tutulmalarını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyorum.

ENG:

I demand conscientious objection right against obligatory animal dissection lectures and laboratory practices and exemption at relevant faculties of universities dependant on Higher Education Council (YÖK).

Dissecting animals repeatedly every semester for the practice of relevant lectures is a violation of animal rights and right to live. Up until now thousands of animals are slaughtered in the name of “science”. I demand that these lectures are practiced based to simulation/video and legal regulations to be made for students conscientious objection right against such practices that are violating animals right to live and their body’s integrity (killing, experimenting, artificial insemination etc.) and students to be exempted from these lectures.

 Bugün Dicle imzanı bekliyor!

Dicle Ürünay bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Fakültelerde Zorunlu Hayvan Diseksiyonuna Karşı Vicdani Ret Hakkı İstiyoruz». Dicle ve imza atan diğer 5.145 kişiye katıl.