Que el Barça vagi a Berlín a oferir al President els títols que guanyi aquesta temporada

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 15.000!

Con 15.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org

Pot semblar una idea esbojarrada, però donada la extraordinàriament absurda situació que viu la política catalana aquests darrers temps, pot ser una gran manera d'exterioritzar la causa catalana donant-li un gran ressò internacional. No es tracta de independència sí o independència no. Es tracta de internacionalitzar i fer evident davant els ulls del món una situació totalment injusta i inacceptable dins del mateix si de la Europa Occidental i de la Unió Europea.

Ja que al Palau de la Generalitat no hi ha ni govern ni president a qui oferir els títols guanyats, doncs que el Barça vagi a Berlín a oferir-los al President legítim. El Barça, com a club que històricament sempre ha estat símbol de catalanitat i en diferents moments de la història ha donat suport a les reivindicacions del poble català, no pot romandre indiferent davant de la situació actual. Li demanem valentia i compromís amb la seua gent, la seua història, amb la llibertat i la justícia.

Puede parecer una idea alocada, pero dada la extraordinariamente absurda situación que vive la política catalana estos últimos tiempos, puede ser una gran manera de exteriorizar la causa catalana dándole un gran eco internacional. No se trata de independencia sí o independencia no. Se trata de internacionalizar y hacer evidente ante los ojos del mundo una situación totalmente injusta e inaceptable dentro del mismo seno de la Europa Occidental y de la Unión Europea.

Ya que el Palau de la Generalitat no hay ni gobierno ni presidente al que ofrecer los títulos ganados, pues que el Barça vaya a Berlín a ofrecerlos al Presidente legítimo. El Barça, como club que históricamente siempre ha sido símbolo de catalanidad y en diferentes momentos de la historia ha apoyado las reivindicaciones del pueblo catalán no puede permanecer indiferente ante la situación actual. Le pedimos valentía y compromiso con su gente, su historia, con la libertad y la justicia.