Petition Closed

Demanem la Creu de Sant Jordi a titol pòstum pel pedagog Xavier Melgarejo

This petition had 1,645 supporters


Els qui vam conèixer en Xavier Melgarejo en algun moment de la seva massa curta vida hem tingut la sort d’estar a prop d’un ésser excepcional: un conseller per adolescents que volíem obrir-nos pas al món a traves del diàleg i l’amor a la natura, un comunicador proper, directe i planer, un home amb un gran sentit de l’humor, un director d’escola compromès i innovador i un home de fe. La seva faceta més pública ha estat la de pedagog que ha intentat portar a la nostra societat les experiències d’èxit del món per millorar l’educació de nens i nenes que, com ell deia estimava tot i no conèixer.
El càncer s’ha endut massa d’hora aquest gran home que va fer de la seva malaltia una experiència d’amor. Un tsunami d’amor que ell, amb la seva immensa humanitat, va produir i que volem serveixi perquè se li concedeixi a títol pòstum la més gran de les distincions del nostre petit país: la Creu de Sant Jordi perquè la seva esposa i fills rebin el reconeixement del qual ell no va poder gaudir.


Quienes conocimos a Xavier Melgarejo en algún momento de su demasiado corta vida hemos tenido la suerte de estar cerca de un ser excepcional: un consejero para adolescentes que queríamos abrirnos paso en el mundo a través del diálogo y el amor a la naturaleza, un comunicador cercano, directo y sencillo, un hombre con un gran sentido del humor, un director de escuela comprometido e innovador y un hombre de fe. Su faceta más pública ha sido la de pedagogo que ha intentado llevar a nuestra sociedad las experiencias de éxito del mundo para mejorar la educación de niños y niñas que, como él decía amaba a pesar de no conocer.
El cáncer nos ha dejado sin este gran hombre que hizo de su enfermedad una experiencia de amor. Un tsunami de amor que él, con su inmensa humanidad, produjo y que queremos sirva para que se le conceda a título póstumo la mayor de las distinciones de nuestro pequeño país: la Cruz de San Jorge para que su esposa e hijos reciban el reconocimiento del cual él no pudo disfrutar.

Those who knew Xavier Melgarejo at some point in his too short life, we were lucky to be close to an exceptional human being: counselor for teens who wanted to open up to the world through dialogue and the love to the nature, close communicator, direct and humble, a man with a great sense of humor, a committed and innovative school director and a man of faith. His most public side was as the pedagogue that tried to bring to our society successful experiences from around the world aiming to improve the education of children who, as he said he loved despite not knowing.
Cancer has taken too early this great man who turned his illness into a love experience. A tsunami of love that he, with his immense humanity, produced and that we wish it’ll serve to be granted posthumously the greatest honors of our small country: the Cross of St. George for his wife and children to receive the recognition he could not enjoy.Today: Xavier is counting on you

Xavier SERRES ESCODA needs your help with “experienciesxaviermelgarejo@gmail.com: Demanem la Creu de Sant Jordi a titol pòstum pel pedagog Xavier Melgarejo”. Join Xavier and 1,644 supporters today.