Petition Closed

A lawsuit against the European Union for creating a threat to the lives and health of EU citizens

This petition had 403 supporters


Polski:

Myślę że powinniśmy podać Unię Europejską do Sądu za stworzenie zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców EU. Poprzez nie kontrolowane sprowadzanie imigrantów ze wschodu (muzułmanie), którzy nie chcą integracji z społeczeństwem EU. Od kiedy tu przybyli nie możemy czuć się bezpiecznie. Jest to totalne zaniedbywanie potrzeb obywateli do spokojnego i bezpiecznego życia.      

English :

I think we should give the European Union to the Court of First Instance to create a threat to the lives and health of EU citizens. By uncontrolled import of immigrants from the East (Muslims) who do not want to integrate into the EU. Since we arrived here, we can not feel safe. This is a total neglect of the needs of citizens for a peaceful and safe lifeToday: Radosław is counting on you

Radosław Sołdecki needs your help with “Everyone : Pozew przeciwko Unii Europejskiej za stworzenie zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców EU.”. Join Radosław and 402 supporters today.