Ev, Sokak ve Yaban Hayvanları E-Reçete Kapsamı Dışında Tutulmalı

Ev, Sokak ve Yaban Hayvanları E-Reçete Kapsamı Dışında Tutulmalı

Başlama tarihi:
1 Mart 2018
Muhatap:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İmzalar: 36.699Sonraki Hedef: 50.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 1.1.2018 itibariyle yürürlüğe girmiş olan VETERİNER HEKİM E-REÇETE TALİMATI ve UYGULAMA KILAVUZU hakkında görüşlerimiz:

Veteriner hekim reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, her hayvanın, onu getiren kişinin TC kimlik numarası ile kaydedilmesi üzerinden tanımlanmıştır. Kayıt sonrası, reçete yazılmasını takiben, onay ve ilaç temini sürecinin başlaması, açık-nöbetçi ve hayvan ilaçları satmak üzere sözleşme yapmış eczanelerin bulunarak ilaçları temin etme işleyişinin planlandığı anlaşılmaktadır.
E-Reçete uygulaması, öncelikle ve özellikle, sahipsiz hayvanların ve genelinde de evcil hayvanların klinik tedavilerine ağır zarar verecek, ilaç teminini çözülemez noktalara taşıyacaktır. Sokak koşullarından ya da kırsalda vatandaşlarca bulunarak kliniklere getirilen, kaza geçirmiş ya da hasta hayvanlar ile Yerel Hayvan Koruma Görevlileri tarafından tedavi altına alınan hayvanların durumlarının gözetilmemiştir:


• Evcil ya da yaban hayvanlarının tedavilerinde beşeri ilaçlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Veteriner kliniklerinde beşeri ilaç bulundurulamaması, muayene sırasında hayvana medikal uygulama imkânını sınırlandırmaktadır. Hasta hayvanı riske atan bu süreç ile ülkenin bazı bölgelerinde özellikle hayvan ilaçları satılmayan büyük kentlerde çözümsüz ve ölümle biten sonuçlar kaçınılmazdır.
• Klinik ve rehabilitasyon merkezlerine getirilen acil vakalara, veteriner hekimce zamana karşı müdahale gerekmektedir. Hekimin, gelen hastayı kayıt etmesi, onay ve ilaç temini süreci üzerinden işleyen E-Reçete uygulaması acil vakalara müdahaleyi hiçbir şekilde gözetmemektedir.
• Kliniklerde verilen tıbbi hizmetler için veteriner hekim odalarının yayınladıkları liste fiyatları geçerlidir. E-Reçete sisteminde her kayıt ile liste fiyatı üzerinden muayene ücreti ödeme ve belgelendirme zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak sahipsiz hayvanlara yapılan indirim ve birden fazla sahipsiz hayvana yapılan özel ücretlendirmeler engellenmektedir. Bu durum e-reçete uygulaması ile çok sayıda sokak hayvanının artık klinikte tedavi imkânına kavuşamaması ve yerel yönetimlerin tedavi merkezlerine yığılması anlamına gelmektedir. Ülke genelinde her yerel yönetimin geçici rehabilitasyon merkezinin olmadığı gerçeği kadar, olan merkezlerin de genel koşulları ve olanaklarının yetersiz olduğu bilinmektedir. Bu koşullarda, E-reçete’nin uygulanması mümkün değildir.
• İlk muayene ücreti ödenen bir hayvanın, devam eden tedavisinde kontrol süresinin olmaması, gerekli görülmesi halinde yazılabilecek her reçete için ayrı ödeme talep edilmesi, evcil hayvan sahipleri ya da gönüllülerin üzerine büyük bir yük getirilmiş olacaktır.
• E-reçete sisteminde, hayvanı getiren kişinin TC kimlik, adres, iletişim bilgileri ile hayvana verilen ilaçların e-reçete yazılımının tüm kullanıcıları tarafından görülüyor oluşu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırıdır.
• Türkiye genelinde, yerel yönetimlerin geçici rehabilitasyon ve kısırlaştırma merkezleri ile taşra koşullarındaki her veteriner hekimin bilgisayarı olmadığı gibi, sürekli internet ulaşımları yoktur ya da sınırlıdır. E-Reçete sisteminin bu bölgelerde uygulanmaya çalışılması buradaki hayvanları tıbbi tedavi imkânlarından mahrum edecektir.
• E-Reçete uygulaması, yalnız çalışan veteriner hekimlerin hastaya ayıracağı zamanı kısıtlayacak, hasta sahibi ile iletişimi güçleştirecek, anamnez alınması ve doğru teşhis ve tedaviyi zorlaştıracaktır.


Bu uygulama ile ev, sahipsiz/sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının tıbbi müdahale ve klinik tedavilerinde telafisi mümkün olmayan karmaşa ve olumsuzluklar yaşanacaktır. Belirtilen nedenler ve yanı sıra Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve yükümlülükler gereğince, veteriner hekimlere yönelik e-reçete uygulamasında, ev, sokak ve yaban hayvanları ile bunlar üzerine çalışmakta olan hekim ve klinikleri kapsamayacak şekilde acil bir düzenlemenin getirilmesini bilgilerinize sunarız.

Hemen destekle
İmzalar: 36.699Sonraki Hedef: 50.000
Hemen destekle

Karar Vericiler

  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı