Petición cerrada

EL MONTSENY NO ÉS EL CIRCUIT DE MONTMELÓ

Esta petición ha conseguido 1.288 firmas


Els/Les veïns/es i visitants del poble de Montseny DENUNCIEM la creixent freqüència d’un ús esportiu de la carretera BV-5301 per part de motos i cotxes de gran cilindrada. 

Ja sigui en hora punta de cap de setmana o bé a les tantes de la matinada, aquests vehicles circulant a altes velocitats i amb gran soroll posen en perill -amb total impunitat- la resta de conciutadans que circulen per aquesta carretera. 

A més, entenem que aquesta carretera transcorre per un Parc Natural, Reserva de la Biosfera. L’enorme soroll que provoquen aquestes motos i cotxes circulant a altes velocitats i sobrerrevolucionats afecten irremeiablement la fauna i biodiversitat que conviu al Parc Natural. Provocant, per exemple, que es distorsioni la nidificació dels ocells i el seu cicle natural. Als punts d’informació de la DIBA hi ha tríptics que així ho reivindiquen alhora que demanen de respectar els veïns, i per aquest motiu no fer un soroll excessiu que a més, desvirtua la visita al Parc Natural a aquells que venen a gaudir de la Natura.

És per això que DEMANEM a la Sra. Eugènia Doménech Moral, Directora del Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya que hi prengui mesures efectives i permanents per tal que aquestes incíviques conductes, sigui a l’hora que sigui, no quedin impunes i puguin quedar eradicades en benefici de tots els que estimem la Natura i el Montseny. 

 

Las/Los vecinos/as y visitantes del pueblo de Montseny DENUNCIAMOS la creciente frecuencia de un uso deportivo de la carretera BV-5301 por parte de motos y coches de gran cilindrada. 

Ya sea en hora punta de fin de semana o bien a altas horas de la madrugada, estos vehículos circulando a altas velocidades y con gran ruido ponen en peligro -con total impunidad- al resto de conciudadanos que circulan por esta carretera.

Además, entendemos que esta carretera transcurre por un Parque Natural, Reserva de la Biosfera. El enorme ruido que generan estas motos y coches circulando a altas velocidades i sobrerrevolucionados afectan irreversiblemente a la fauna y biodiversidad que convive en el Parque Natural. Provocando, por ejemplo, que se distorsione la nidificación de aves y su ciclo natural. En los puntos de información de la DIBA existen trípticos que así lo reivindican al mismo tiempo que piden el respeto hacia los vecinos, y por este motivo no generar un ruido excesivo que además, desvirtúa la visita al Parque Natural a todos aquellos que vienen a disfrutar de la Naturaleza.

Es por este motivo que PEDIMOS a la Sra. Eugènia Domenech Moral, Directora del Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya que tome medidas efectivas y permanentes para que estas conductas incívicas, sean a la hora que sean, no queden impunes y puedan quedar erradicadas en beneficio de todos los que amamos la Naturaleza y el Montseny.

 Hoy: Lluis cuenta con tu ayuda

Lluis Triay necesita tu ayuda con esta petición «Eugènia Doménech Moral: EL MONTSENY NO ÉS EL CIRCUIT DE MONTMELÓ». Únete a Lluis y 1.287 personas que ya han firmado.