Petitioning Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson and 5 others

EU stryper asylrätten – stoppa Common European Asylum System!

0

0 have signed. Let’s get to 5,000.

Den asylrätt som infördes efter andra världskrigets fasor med syfte att försäkra flyktingar skydd från förföljelse, förtryck, tortyr och krig håller nu på att monteras ner. Inom EU förhandlas flera förslag om att ytterligare begränsa rätten till asyl – men vi kan fortfarande påverka!

Genom sitt inflytande i Europeiska rådet kan våra ministrar Morgan Johansson och Heléne Fritzon  sätta stopp för nya förödande lagförslag som syftar till att begränsa människors rätt till skydd inom EU. Om förslagen går igenom blir lagarna tvingande för alla medlemsstater. Detta innebär att inget land längre kommer kunna utforma en mer generös asylpolitik.

Vi kräver att våra ministrar tar sitt ansvar och står upp för rätten till asyl.
Skriv under namninsamlingen och sprid den vidare!

 Lagförslagen innebär bland annat att:

 • Tillfälliga uppehållstillstånd blir norm i hela EU. Det blir inte längre tillåtet för enskilda länder att ha en generösare politik med permanenta uppehållstillstånd som norm. 
 • Familjeåterföreing ska räknas in i kvotflyktingssystemet, vilket innebär att det kommer bli betydligt färre platser för de mest utsatta flyktingarna. 
 • Om en person har »skapat« sitt eget asylskäl kommer hen inte beviljas uppehållstillstånd. Det gäller bland annat människor som konverterar eller HBTQ-personer som kommit ut först i sitt nya hemland. 
 • Asylsökande som rör sig från det första schengenland de anlänt till straffas genom att asylprocessen avslutas.
 • Asylsökande ska kunna hållas i förvar – alltså inlåsta – under hela asylprocessen.
 • Asylansökningar från länder som EU på förhand har bedömt som säkra kommer inte att prövas alls.

 Mer info om lagförslagen: https://www.facebook.com/inEUmanityMalmo 

This petition will be delivered to:
 • Justitie- och inrikesminister
  Morgan Johansson
 • Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
  Sofie Rudh
 • Pressassistent, Justitiedepartementet
  Mikael Grinbaum
 • Pressamordnare, Justitiedepartementet
  Miriam Abu Eid
 • Migrationsminister
  Heléne Fritzon
 • Pressekreterare hos migrationsminister Heléne Fritzon
  Fredrik Persson

This petition starter stood up and took action. Will you do the same?


Today: InEUmanity Malmö is counting on you

InEUmanity Malmö needs your help with “EU stryper asylrätten – stoppa Common European Asylum System!”. Join InEUmanity Malmö and 3,745 supporters today.