Petition Closed
Petitioning Annemie NEYTS-UYTTEBROECK and 35 others

EU-Israël ACAA: uitbuiting van de Palestijnse bevolking, niet in mijn naam.

Waarom is dit belangrijk?
De afwijzing van ACAA is van belang voor bevordering van vrede en gerechtigheid. Wij vinden dat de EU, in zijn overeenkomsten met derde landen, mensenrechten en fundamentele waarden moet bevorderen en in acht nemen De voordelen die aan de goedkeuring van deze overeenkomsten worden ontleend mogen niet worden gefundeerd op schendingen van het internationaal recht, illegale of onrechtvaardige exploitatie van hulpbronnen en / of oneerlijke en discriminerende praktijken. In het geval van de EU-Israël ACAA overeenkomst, willen de EU-burgers niet profiteren van de Israëlische controle over Palestijns land, belemmeringen voor het verkeer van goederen en mensen en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen door de Israëlische autoriteiten, en evenmin van de gedwongen afhankelijkheid van Palestijnen van Israëlische regelgeving en beleid waardoor toekomstige duurzame groei in de Bezette Gebieden wordt belemmerd terwijl Israëlische industrie wordt bevoordeeld.

This petition was delivered to:
 • Annemie NEYTS-UYTTEBROECK
 • Emine BOZKURT
 • Wim van de CAMP
 • Marije CORNELISSEN
 • Bas EICKHOUT
 • Gerben-Jan GERBRANDY
 • Lucas HARTONG
 • Sophia in 't VELD
 • Guy VERHOFSTADT
 • Ivo BELET
 • Frieda BREPOELS
 • Philippe DE BACKER
 • Jean-Luc DEHAENE
 • Saïd EL KHADRAOUI
 • Derk Jan EPPINK
 • Bart STAES
 • Marianne THYSSEN
 • Thijs BERMAN
 • Bastiaan BELDER
 • Cornelis de JONG
 • Esther de LANGE
 • Kartika Tamara LIOTARD
 • Barry MADLENER
 • Toine MANDERS
 • Judith A. MERKIES
 • Jan MULDER
 • Lambert van NISTELROOIJ
 • Ria OOMEN-RUIJTEN
 • Judith SARGENTINI
 • Marietje SCHAAKE
 • Laurence J.A.J. STASSEN
 • Corien WORTMANN-KOOL
 • Auke ZIJLSTRA
 • Philip CLAEYS
 • Frank VANHECKE
 • Kathleen VAN BREMPT


Coordination Européenne des Comités pour la Palestine started this petition with a single signature, and now has 564 supporters. Start a petition today to change something you care about.
Today: Coordination Européenne is counting on you

Coordination Européenne des Comités pour la Palestine needs your help with “EU-Israël ACAA: uitbuiting van de Palestijnse bevolking, niet in mijn naam.”. Join Coordination Européenne and 563 supporters today.