Petition Closed

Waarom is dit belangrijk?
De afwijzing van ACAA is van belang voor bevordering van vrede en gerechtigheid. Wij vinden dat de EU, in zijn overeenkomsten met derde landen, mensenrechten en fundamentele waarden moet bevorderen en in acht nemen De voordelen die aan de goedkeuring van deze overeenkomsten worden ontleend mogen niet worden gefundeerd op schendingen van het internationaal recht, illegale of onrechtvaardige exploitatie van hulpbronnen en / of oneerlijke en discriminerende praktijken. In het geval van de EU-Israël ACAA overeenkomst, willen de EU-burgers niet profiteren van de Israëlische controle over Palestijns land, belemmeringen voor het verkeer van goederen en mensen en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen door de Israëlische autoriteiten, en evenmin van de gedwongen afhankelijkheid van Palestijnen van Israëlische regelgeving en beleid waardoor toekomstige duurzame groei in de Bezette Gebieden wordt belemmerd terwijl Israëlische industrie wordt bevoordeeld.

Letter to
Annemie NEYTS-UYTTEBROECK
Emine BOZKURT
Wim van de CAMP
and 33 others
Marije CORNELISSEN
Bas EICKHOUT
Gerben-Jan GERBRANDY
Lucas HARTONG
Sophia in 't VELD
Guy VERHOFSTADT
Ivo BELET
Frieda BREPOELS
Philippe DE BACKER
Jean-Luc DEHAENE
Saïd EL KHADRAOUI
Derk Jan EPPINK
Bart STAES
Marianne THYSSEN
Thijs BERMAN
Bastiaan BELDER
Cornelis de JONG
Esther de LANGE
Kartika Tamara LIOTARD
Barry MADLENER
Toine MANDERS
Judith A. MERKIES
Jan MULDER
Lambert van NISTELROOIJ
Ria OOMEN-RUIJTEN
Judith SARGENTINI
Marietje SCHAAKE
Laurence J.A.J. STASSEN
Corien WORTMANN-KOOL
Auke ZIJLSTRA
Philip CLAEYS
Frank VANHECKE
Kathleen VAN BREMPT
Ik heb onlangs kennisgenomen van het nieuwe rapport: "De farmaceutische industrie en de Israëlische bezetting – een gevangen economie" van het Israëlische onderzoeksproject Who Profits [whoprofits.org]. Dit rapport onderzoekt de betrokkenheid van de Israëlische en multinationale farmaceutische industrie bij de bezetting van de Palestijnse gebieden. Het rapport brengt aan het licht hoe de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook door een complex systeem van militaire en civiele wet-en regelgeving tot een gevangen markt gemaakt wordt voor Israëlische en internationale farmaceutische bedrijven. Als Europees burger, weiger ik te profiteren van deze onaanvaardbare uitbuiting en ik dring er daarom bij u op aan de EU - Israël ACAA overeenkomst af te wijzen.

Het rapport van Who Profits laat zien hoe door Israëls controle over de grenzen van de bezette Palestijnse gebieden en over veel economische aspecten die van invloed zijn op de handel, de Palestijnse farmaceutische industrie in veel opzichten tot gevangene wordt gemaakt van het Israëlische systeem: het is afhankelijk van Israëlische regeringslichamen, douane en markt.

Het laat ook zien hoe de directe heerschappij van Israël exploitatie van land en hulpbronnen mogelijk maakt. De bezettingspolitiek creëert structurele ongelijkheid, waarin het uiterst moeilijk is voor Palestijnen grondstoffen te importeren en farmaceutische producten te exporteren. Tegelijkertijd kunnen Israëlische fabrikanten hun producten zonder checkpoints, veiligheidscontroles of speciale vergunningen naar binnen brengen. Israëlische standaarden zijn een van de vele instrumenten die worden gebruikt om de Palestijnse farmaceutische industrie te ontkoppelen van de markt.

In Oost-Jeruzalem worden Palestijnse instellingen, als gevolg van de, onder internationaal recht illegale, annexatie van dit deel van de stad, verplicht om goederen af te nemen die geproduceerd zijn door de bezetter.

Wanneer de EU-Israël ACAA overeenkomst eenmaal is aangenomen, zullen er nieuwe bijlagen volgen voor andere industriële producten. De praktijken die hierboven werden beschreven zullen dan nog steeds te zien zijn: de Israëlische controle over Palestijns land, belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en personen, exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en de afhankelijkheid van de Israëlische regelgeving en beleid. Ze belemmeren de vooruitzichten van duurzame groei in de OPT en komen alleen maar ten goede aan de Israëlische industrie.

Ik weiger om hieruit profijt te trekken en bij te dragen aan de verslechtering van de economische situatie van de Palestijnse bevolking. Ik verzoek u daarom dringend om de goedkeuring van de EU-Israël ACAA overeenkomst af te wijzen.

Hoogachtend,