Eserler ait olduğu yerde güzeldir / Natural Heritage is Beautiful on its own lands

Eserler ait olduğu yerde güzeldir / Natural Heritage is Beautiful on its own lands

Başlama tarihi:
19 Haziran 2019
Muhatap:
UNESCO, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 2 diğer muhatap daha
İmzalar: 25.517Sonraki Hedef: 35.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

https://www.culturalheritages.org (English text below.)

Antalya Tanıtım Vakfı olarak, yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için “Eserler ait olduğu yerde güzeldir” projesini başlattık. Proje kapsamında imzalıyor olduğunuz “Eserler ait olduğu topraklarda güzeldir” imza kampanyasının 100 bin imza sayısına ulaşmasının ardından, eserlerin iade edilmesi talebimizi UNESCO’ya ulaştıracağız.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle aşağıdaki eserler topraklarımıza geri kazandırıldı ve Antalya Müzesinde sergileniyor:
"Elmalı Definesi, Yorgun Herakles, Herakles Lahdi ve Yüzyılın Definesi Elmalı Sikkeleri."

Şu anda iadesini talep ettiğimiz eserler aşağıdaki gibidir: 

1-Nereidler Anıtı  (Britanya Müzesi)

2- Harpy Anıtı (Britanya Müzesi)

3- Payava Lahdi  (Britanya Müzesi)

4- Ksanthos F,G, H Anıtı (Britanya Müzesi)

5- Trysa Heroonu (Viyana Sanat Tarihi Müzesi)

6- Myra Kaya Mezarlarından bir çocuk kabartması (Atina Müzesi)

7- Perge’den bir Thyke Heykeli (Belçika)

 8- Sion Definesi (Washington, Dumbarton Oaks Arkeoloji Entitüsü - ABD) topraklarımıza geri dönmesini istiyoruz.

Antalya, Likya ve Pamfilya Uygarlıkları’nın bugünkü adıdır. Işığın kadim ülkesidir. Geçmişin binlerce yılından kök süren çeşitli uygarlık eserleri, günümüz dünyasında ışık yaymaktadır. Antik dünyanın parlak eserlerinin en seçkinleri, çoğunlukla 19’uncu yüzyıl karanlığında Ana Vatanından kopartılarak Londra, Viyana, Berlin, Atina, Washington Batı Metropollerinin Müzelerini zenginleştirmiştir. Böyle gayretlerle toprağına kavuşturulmuş olan eserler ile Antalya Müzelerinde Sergilenmektedir.

Başlattığımız proje kapsamında Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne halihazırda yurt dışında müzelerde sergilenmekte olan eserlerin fotoğraflarından oluşan bilgilendirme panoları yerleştirildi ve dış hatlar terminalinin önüne Xanthos’tan yurt dışına götürülen Nereidler Anıtı’nın orjinaline uygun yapılan bir bölü iki ölçeğindeki replikası kuruldu. Nereidler Anıtı’nın yanına Prof. Dr. Nevzat Çevik’in hazırlamış olduğu “Eserler ait olduğu yerde güzeldir” projesini anlatan broşürler ve Nereidler Anıtı’nın yer aldığı kartpostallar yerleştirildi. Gelen turistler, kartpostallar üzerindeki tanımlanan QR kodlarla; culturalheritages.org web sitesinden konu hakkında bilgi alırken, aynı zamanda change.org’da başlatılan “Eserler ait olduğu yerde güzeldir” imza kampanyasına yönlendiriliyor.

Eserler ait olduğu topraklarda güzeldir.

English text: 

Antalya is home to the former civilizations Pamphylia and Lycia - the land of all peoples and the land of light. The art treasures of this epoch, whose magnificence still shines to this day, are the heritage from the roots of thousands of different civilizations. Mainly in the 19th century, the most impressive works of the ancient world were used to enrich the museums of Western metropolises such as London, Vienna, Berlin, Athens and Washington. After much effort by the Turkish Ministries and civilian initiatives, some of these treasures returned to their place of origin and are now on display in the museums of the Antalya region.

Antalya Promotion Foundation has launched the Project called ‘Cultural heritage unfolds its beauty only in its native lands’ for the return of the works taken abroad. The signature campaign called “Does cultural heritage unfold its beauty only in its native lands?” that you are signing within the project will last one year. The number of signatures collected at the end of one year and our request for the return of the works will be submitted to UNESCO.

Within the scope of the project we initiated, information boards consisting of photographs of the works currently being exhibited in museums abroad are placed in the Antalya Airport International Terminal and a ½ scale replica of Nereid Monument close to its original structure which was taken abroad from Xanthos, is built in front of the international terminal. Next to the Nereid Monument, Prof. Dr. Nevzat Çevik's brochures which explain the project ‘Cultural heritage unfolds its beauty only in its native lands’ and postcards containing the Nereid Monument are located. Arriving tourists get information from the website culturalheritages.org with the QR codes on the postcards and they are forwarded to signature campaign ‘Cultural heritage unfolds its beauty only in its native lands’ initiated on change.org at the same time.

We wish to see the following work of arts, 8 of which are abroad, back in our homeland.

1- The Nereid Monument (British Museum)

2- Harpy Tomb (British Museum)

3- Payava Tomb (British Museum)

4- Xanthos F, G, H Monument (British Museum)

5- Heroon of Trysa (Vienna, Kunsthistorisches Museum)

6- Myra Rock-cut tombs, a child’s relief (Relief of a child National Museum, Athens)

7- Tyche statue of Perge (Belgium)

 8- The Sion Treasure (Dumbartaon Oaks, Washington - USA)

With the initiatives of the Ministry of Culture and Tourism; The treasure of Elmalı, Tired Hercules - Hercules sarcophagus, and The Treasure of the century, The Coins of Elmalı have been restored in our homeland and are being exhibited in Antalya Museum.

Cultural heritage unfolds its beauty only in its native lands…

 

 

Hemen destekle
İmzalar: 25.517Sonraki Hedef: 35.000
Hemen destekle

Karar Vericiler