Keep Kvarngärdesskolan open until June 2022

Keep Kvarngärdesskolan open until June 2022

0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Bjorn Norrman started this petition to Erik Pelling and

Håll Kvarngärdesskolan öppen till Juni 2022!

Sammanfattningsvis:

  1. Acceptabla lösningar och åtgärder på problemen med luftfuktighet i väggarna har etablerats.
  2. Om dessa lösningar fungerar i 5 månader, varför skulle de inte fungera i ytterligare 5, till slutet på skolåret?
  3. Byggnad C2 har redan evakuerats, inga större problem har hittats i de byggnader som för närvarande används.
  4. Ingen av lärarna och eleverna har tillfrågats om vad de föredrar eller om dom kan acceptera de nuvarande åtgärderna. Fråga dem!
  5. Att sprida lärare och elever över hela Uppsala kommer säkert att orsaka irreparabelt lidande, problem och dåliga prestationer för alla drabbade individer.
  6. Interna konflikter och meningsskiljaktigheter mellan Miljöförvaltningen och Skolfastigheter får inte leda till onödig stress, problem och osäkerhet för elever och lärare.
  7. Det bästa och enklaste är att upprätthålla de utförda åtgärderna samtidigt som man observerar lärarnas och elevernas hälsa, fram till slutet på skolåret, VT2022.
0 have signed. Let’s get to 200!
At 200 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!