Recuperem el camp de golf Can Sant Joan com a parc públic!

Recuperem el camp de golf Can Sant Joan com a parc públic!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
AUP Rubí Alternativa d'Unitat Popular Rubí ha iniciado esta petición dirigida a Equip de govern de l'Ajuntament de Rubí y

Volem reivindicar la lluita ciutadana contra la construcció i posterior ampliació del camp de golf de Can Sant Joan, que a Rubí van promoure el Centre d’Estudis i Protecció de la Natura  a través de la Plataforma contra el Camp de Golf, l’any 1993, i posteriorment la Coordinadora d’Urbanisme Ciutadà (CUC) l’any 1999, amb el recolzament del Centre Excursionista de Rubí.

El camp de golf es va inaugurar el 1994, el primer camp de golf públic de Catalunya, malgrat la gran lluita veïnal contra el projecte al llarg dels 90. La seva construcció va ser impulsada per la Reial Federació Espanyola de Golf i la Federació Catalana de Golf, amb la col·laboració de l’Institut Català del Sòl, la Generalitat i el Consell Superior d’Esports.

El 2015 es va vendre la seva concessió que, dos anys més tard, va acabar en mans de Puro Campo SL, una empresa dedicada a l’explotació de finques rústiques i dirigida per un empresari rus que pretenia fer inversions de millora en el camp per atraure nous clients.

Aquestes inversions mai van arribar i durant el mes de maig de 2018 es va fer públic que l’empresa havia entrat en fallida, i per aquest motiu la Federació Catalana de Golf va rescindir el contracte amb l'empresa. Al llarg de 2018 també es va fer públic que un grup estranger estaria interessat en la compra del camp de golf, però a dia d'avui continua abandonat.

Malgrat que ambdues lluites es van perdre per la intransigència i la insensibilitat del govern municipal de l’Ajuntament de Rubí d’aleshores (ICV i PSC), l’esforç no va ser en va i aquests moviments socials van posar la llavor per tal que, avui, tinguem la gran oportunitat de revertir allò que no hauria d’haver esdevingut mai, com va ser privatitzar i trinxar 60 hectàrees de territori per fer-ne un camp de golf per l’ús d’uns quants.

Vam perdre conreus i boscos, es va eradicar la capçalera del torrent dels Alous o es va eliminar l’antic camí de Can Tiraïres, entre d’altres maltempsades ambientals. Sense oblidar l’ingent quantitat d’aigua i de pesticides que s’han hagut d’emprar per al manteniment de les catifes verdes del camp de golf.

Ara i aquí hem d’exigir, per enèsima vegada, la recuperació de les 60 ha del camp de golf per bastir-hi un gran parc interurbà entre Rubí i Sant Cugat, obert al lleure sostenible d’aquestes poblacions.

Aquest any, hem presentat, com a AUP Rubí, una moció a l’Ajuntament de Rubí (i la CUP a l’Ajuntament de Sant Cugat), que va ser aprovada, amb una resolució que vol refer, 20 anys després, un error històric d’ambdues administracions a finals dels 90, i que posa les bases per passar d’un camp de golf a un gran parc interurbà. En tot cas, són només dues declaracions d’intencions que, a hores d’ara, encara no s’han convertit en fets reals i el camp de golf, tot i restar abandonat, continua allà sense haver estat desmantellat.


Per tot el que s’ha exposat, les sotasignants demanem i donem suport als següents punts:

1)     Que s’agilitzi la transformació del camp de golf de Can Sant Joan en un gran parc interurbà compartit i gestionat de forma comuna entre Rubí i Sant Cugat.

2)     Que l’Institut Català del Sòl, propietari dels terrenys del camp de golf de Can Sant Joan, cedeixi la titularitat dels terrenys als Ajuntaments de Rubí i de Sant Cugat del Vallès.

3)     Que es modifiqui el pla parcial del Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan i s’anul·li la disposició normativa que permetia que el sistema d’espais lliures en el que s’integra el camp de golf es pogués destinar a aquest ús privatiu.

4)     Que es restauri el paisatge malmès a les antigues terres de Can Tiraïres, Can Sant Joan i Can Graells amb la construcció del camp de golf, recuperant el mosaic agroforestal que caracteritzava aquest racó del Vallès. S’han de recuperar els conreus, s’han de plantar els arbres que es van eliminar, s’ha de recuperar la capçalera del torrent dels Alous i s’ha de recuperar l’històric camí de Can Tiraïres, entre d’altres.

5)     Que aquest gran espai verd es connecti amb l’espai del torrent dels Alous i la bassa dels Alous, conformant un eix natural d’elevat interès en el límit dels municipis de Rubí i Sant Cugat del Vallès.

6)     Que els Ajuntaments de Rubí i Sant Cugat del Vallès constitueixin un grup de treball compartit entre ambdues poblacions, amb la participació activa de les entitats ambientals i excursionistes dels dos municipis, per dissenyar de forma compartida el futur parc interurbà i també per definir, protegir i conservar aquest gran aquest eix natural que va del camp de golf a la bassa dels Alous.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas