Kampanya Kapatıldı

Engellileri birey olarak değerlendirin!

Bu kampanya 78.142 destekçiye ulaştı


Ne İstiyoruz?

Muhtaçlık aylığı ve bakım ücreti bağlanırken engelli bireyin birlikte yaşadığı tüm kişilerin gelirinin değil, engellinin kendi gelirinin esas alınmasını istiyoruz.

2009 yılında imzalayarak iç hukukumuzun bir parçası haline getirdiğimiz, Anayasamız gereği kanun hükmünde olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne dayanarak engellilerin birey olarak değerlendirilmesini istiyoruz. 

Neden?

2022 ve 2828 sayılı kanunda engelli vatandaşlara muhtaçlık ve bakım aylığı bağlanma koşulunda hane halkının geliri esas alınıyor ve engelliler birey olarak değerlendirilmediği için pek çok mağduriyet oluşuyor.

Mevcut yasal durum; engelli bireyin hiçbir geliri olmadığı halde hane gelirini hesaplayarak sanki engelli bireyin geliri varmış yanılsamasına neden oluyor. Engelliler birlikte yaşadığı hane üyelerine bağımlı kılınıyor, engelli kişilerin kendi hayatı ve ihtiyaçları konusunda ekonomik özgürlüğü olmadığı için hayata eşit katılımları engelleniyor.

Engelli birey, tek yaşamak istediğinde bile ailesinin gelirine bakılarak hane içine mahkûm ediliyor. Ülkemizde pek çok engelli açlık sınırının altında hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Bir İmza Yeter!

Gerek taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler gerekse Anayasa ile çelişen bu durumu düzeltmek, engelleri kaldırmak hepimizin desteğiyle, bir sözüyle, bir imzasıyla gerçekleşebilir.

Haydi, gelin #engellerikaldıralım

Türkiye Engelliler Konfederasyonu & Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi

Facebook / Instagram / Twitter: @turkiyeengellimeclisiBugün Türkiye Engelli imzanı bekliyor!

Türkiye Engelli Meclisi bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Engellileri birey olarak değerlendirin! @ailevecalisma». Türkiye Engelli ve imza atan diğer 78.141 kişiye katıl.