Petition Closed

NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIONES Y EMERGENCIAS FORESTALES "BASE GORRIA"

This petition had 1,629 supporters


 

Cas: NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIONES Y EMERGENCIAS FORESTALES "BASE GORRIA"

El centro de comunicaciones y emergencias forestales "BASE GORRIA" se dedica a la coordinación y comunicación de todas las actividades de la guardería forestal de la Diputación Foral de Bizkaia, permitiendo que puedan desarrollarse con SEGURIDAD: incendios forestales, vertidos contaminantes en ríos, dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas en el monte y un largo etcétera. Los profesionales que hacen que todo esto sea posible en la base de operaciones son los Agentes Forestales, Basozainak en euskera.

Tras 30 años desempeñando estas labores, la Diputación Foral de Bizkaia  quiere que este servicio se externalice poniendo a un call center al frente de las comunicaciones, sin la cualificación necesaria ni experiencia en ninguna de las labores desempeñadas por los Basozainak. Este  cambio generaría consecuencias nefastas para el Medio Natural, personas y bienes, tal y como por desgracia pueden atestiguar en Portugal tras los horribles incendios forestales que han sufrido y que, en palabras del presidente del país,  la ausencia de Agentes Forestales y fallos en las comunicaciones hicieron que la situación fuera mucho peor.

 El conocimiento del territorio, de sus montes, gentes, senderos, automatismos generados en emergencias...en definitiva, la PREPARACIÓN y EXPERIENCIA  de los Basozainak son las que permiten que desde que se recibe el aviso hasta que los efectivos lleguen al lugar de la emergencia el tiempo transcurrido sea mínimo, tiempo que en estas situaciones puede marcar la diferencia entre vida y muerte.

Por todo ello, pedimos a la Diputación Foral de Bizkaia que reconsidere la externalización del servicio a una empresa de call center, que mantenga en sus puestos a los Basozainak de la Base Gorria y refuerce sus efectivos.

Eus:   BASE GORRIA KOMUNIKAZIO ETA LARRIALDIEN ZENTROAREN            PRIBATIZAZIOARI EZ

Komunikazio eta larrialdien zentroa, BASE GORRIA, Bizkaiko Foru Aldundiko basozainen basozaintza jarduera guztien komunikazioaz eta koordinazioaz arduratzen da; baso-suteak, ibaietara egindako isurketa kutsakorrak, mendian galdutako pertsonen bilaketa-dispositiboak eta hainbat eta hainbat ekintza modu eraginkorrean eta SEGURTASUNArekin egitea ahalbidetzen du.

30 urtetan lan horiek egiten jardun ostean Bizkaiko Foru Aldundiak zerbitzu hau kanpora ateratzeko asmoa du, eta bere ordez, basozainen eskarmenturik ez eta prestakuntzarik ez duen call center bat jarri. Aldaketa horrek inguru naturalean, pertsonetan eta ondasunetan ondorio kaltegarriak sortuko lituzke; Portugalen pairatu dituzten sute ikaragarriak bezalakoak, esaterako. Horren haritik, Portugaleko presidenteak onartu behar izan zuen baso-agente ezak eta komunikazio akatsek egoera askoz ere larriagoa bilakatu zutela.

Lurraldearen, mendien, jendearen eta bidezidorren ezagutzak, larrialdietako eskarmentuak sortutako automatismoak… azken batean, ESPERIENTZIA eta PRESTAKUNTZAK abisua jaso denetik basozainak larrialdi gunera ailegatzen direneko denbora-tartea ahalik eta txikiena izatea posible egiten dute. Denbora-tarte hori bizitza eta heriotzaren artean erabakigarria izan daiteke.

Hori guztiagatik, Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen diogu berriz aztertu dezala zerbitzua kanpora atera eta call center batera bideratzeko gaia, halaber, Base Gorriko postuak mantendu ditzala eta lankide gehiagorekin indartu.Today: Bizkaiko Basozainak/ Guardabosques de Bizkaia is counting on you

Bizkaiko Basozainak/ Guardabosques de Bizkaia needs your help with “ELENA UNZUETA: NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIONES Y EMERGENCIAS FORESTALES BASE GORRIA / BASE GORRIA KOMUNIKAZIO ETA LARRIALDIEN ZENTROAREN PRIBATIZAZIOARI EZ”. Join Bizkaiko Basozainak/ Guardabosques de Bizkaia and 1,628 supporters today.