Elektrik faturalarımızdan kesilen TRT katkı payları halka iade edilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.


“TRT, kamu hizmeti yayıncılığı değil "iktidar lehine yayıncılık" politikası izliyor. 2954 sayılı TRT yasasında yer alan “Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak” fıkrasını ihlal ediyor. Elektrik faturaları üzerinden alınan “TRT katkı payı”nı kötüye kullanıyor.

TRT katkı payı yurttaşlara iade edilmeli, TRT kuruluş kanununa aykırı yayınlara son vermeli, “tarafsız” ve “doğru” kamu hizmeti yayıncılığı yapmalıdır.”

 TRT'ye verilebilecek dilekçe örnekleri:

Tüketici Hakem Heyeti:
https://yadi.sk/i/qe2-m1XW3Wguk6
TRT Genel Müdürlüğü:
https://yadi.sk/d/V81c8-_e3Wgum3