Petición cerrada

El nom és Castelló

Esta petición ha conseguido 5.017 firmas


La ciutat de Castelló de la Plana es mereix recuperar el seu nom original, Castelló, fent d’aquesta denominació el topònim oficial.

Es tracta d’una reparació històrica avalada, entre altres per persones tan il·lustres a la nostra ciutat com el fill predilecte, Germà Colon; el cronista de la ciutat, Antonio Gascó; o els professors i estudiosos Vicent Garcia Edo i Vicent Pitarch i Almela, els quals han signat un manifest reclamant el nom original valencià, Castelló de la Plana, com a única denominació oficial. 

En el seu manifest els experts afirmen que la ena final de ‘Castellón’ “és aliena a la nostra història i cultura, és causant d’una situació si més no, estranya. Quant de bé faria la recuperació del nom únicament en valencià, tant per raons històriques i filològiques com de dignitat i estètica, i més tenint en compte que aquesta decisió no causaria danys d’interpretació a tercers”.

També afirmen que “Castelló és la denominació tradicional, històrica i legal i, per tant, la més adequada al marc institucional” i al·ludeixen a la diferència etimològica i semàntica entre Castelló i Castellón, ja que la primera “és resultat de l’evolució directa de la construcció medieval ‘castellu’ amb el sufix diminutiu ‘-one'”, mentre que l’augmentatiu ‘Castellón’ en castellà “designa un castell gran, dimensió que mai va tenir el Castell Vell, llar pairal del nostre poble”. 

Els experts han coincidit també en el fet que ‘Castellón’ va ser un intent de castellanitzar el nom, que no de traduir-lo (en aqueix cas seria Castillito/Castillejo/Castillín de la Llanura), en els temps dels Decrets de Nova Planta. 

Els científics han parlat: el nom és Castelló. Per a tots aquells que no us avergonyiu de les arrels i la història de la nostra ciutat, que esteu ben orgullosos d’on veniu i qui sou: signeu aquesta petició! 

 Hoy: El nom és Castelló cuenta con tu ayuda

El nom és Castelló necesita tu ayuda con esta petición «El nom és Castelló». Únete a El nom és Castelló y 5.016 personas que ya han firmado.