DORËHEQJA SI PIKËNISJE DREJT ARDHMËRISË KU NUK KA VEND PËR DISKRIMINIM

Victory

DORËHEQJA SI PIKËNISJE DREJT ARDHMËRISË KU NUK KA VEND PËR DISKRIMINIM

This petition made change with 2,187 supporters!
Started
Petition to
Komuna e Gostivarit and

Why this petition matters

Started by Furkan Saliu

Kryetari i Komunës së Gostivarit, publikisht e pranoi se drejtori i Sh.F “Bashkimi” ka gabuar.

Komiteti i Helsinkit kërkoi dorëheqje.

UNICEF konstatoi se është cenuar e drejta e Ëmblës për arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës.

Komisioni për mbrojtje dhe parandalim nga diskriminimi ka hapur lëndë për rastin “Ëmbla”.

Pa dashur që të demonizohet një individ, dorëheqja e drejtorit të Sh.F “Bashkimi” do të ishte mesazh i fuqishëm se diskriminimi në çfarëdo baze, nuk ka vend në shkollat publike.

#ËmbëlDrejtNdryshimit

ОСТАВКА, КАКО ПОЈДОВНА ТОЧКА КОН ИДНИНА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈА

Градоначалникот на Општина Гостивар јавно призна дека директорот на О.У „Братство“ погрешил.

Хелсиншкиот комитет бара оставка од директорот.

УНИЦЕФ констатираше дека се прекршени правата на Ембла за квалитетно и инклузивно образование.

Комисијата за заштита и спречување од дискриминација отвори истражна постапка за случајот „Ембла“.

Оставката на директорот би била силна порака дека дискриминацијата по било кој основа нема место во училиштата.

Victory

This petition made change with 2,187 supporters!

Share this petition