Stop terrorism in China! Çin'in İnsanlık Dışı Muameleleri Sert Bir Dille Kınansın ve Derhal Ticari Anlaşmalar Fesh Edilsin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.000.


Bir insan ya da topluluğun yaşam hakkı, en önemli hakkıdır. Kaldı ki artık internette kolaylıkla izlediğimiz ve şahit olduğumuz vahşeti uygulayan Çin’in bu vurdumduymazlığına tepkisizlik, bir bakıma insani duyguları kaybettiğimiz anlamını taşır.

Kendi vatanlarında dahi insan temel hak ve hürriyetlerini yaşayamaz hâle gelen ve başka ülkelerde mülteci olarak yaşamak zorunda bırakılan Doğu Türkistan Müslümanları bugün hatırlanmayacaksa ne zaman akla gelecek?

Meclis sesini bugün yükseltmeyecekse bu insanların tamamının ölmesinden sonra tâziye mi yayınlayacak?