Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Kapatılmasına Hayır!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Kapatılmasına Hayır!

2.534 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Bu kampanya neden önemli?

1958’den günümüze doğa koruma çalışmaları yürüten, Türkiye'nin doğal varlıklarının korunması konusunda en önemli anayasal kurumlardan biri olan  Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün kapatılması amacıyla çalışmalara başlandı. Kurumun küçültülerek Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlanması düşünülüyor. 

Bu gerçekleşirse, ülkemizin doğasının tahrip edecek projelerini durdurmanın daha zor olacağından endişeliyiz. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar ve yaban hayvanlarının korunmasından sorumlu ve aynı zamanda Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin korunması maksadıyla da çalışmalarını yürütüyor. Böylesi bir kurumun, ormanların işletilmesinden ve odun hammadde ihtiyacının karşılanmasından sorumlu Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlanması kabul edilemez. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, aynı zamanda Türkiye’nin taraf olduğu UNESCO, RAMSAR ve Barselona Sözleşmeleri ile GEF (Küresel Çevre Fonu) gibi projelerin yükümlülüklerini de Türkiye adına yürüten DKMP, doğa koruma konusunda yetiştirdiği uzman kadrolarıyla bu konuda önemli bir bilgi birikimine sahip. 

Doğa Koruma ve Milli Parkların, ormanların işletilmesinden, odun üretiminin sağlanmasından sorumlu Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlanması mantık hatasıdır, kesen ve üretene bağlı bir doğa koruma kurumu işin doğasına aykırıdır. Orman doğanın bir parçasıdır, doğa ormanın değil.

Yapılması gerekenler: 

  • Ülkemizin en değerli doğal hazinelerinin emanet edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi güçlü bir yapıya kavuşturulmalıdır. 
  • Doğa koruma ve korunan alanlar konusunda faaliyet gösteren kurumların, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün çatısı altında toplanmalı ve tek elden yönetimi sağlanmalıdır.

Doğayı kanunlar ve kurumlar korur. Güçlü kurumlar ve kanunlar geleceğimizin teminatıdır. Kanunlar yapılırken ya da kuruluşlar yapılandırırken gerekli hassasiyeti göstermez, destek olmaz isek gelecekte karşılaşmamız muhtemel çevre sorunlarında yapacağımız destekler, kanunlar ve kurumlar nezdinde çok geçerli olmamaktadır.

Bizim tek bir isteğimiz var, toplumun tüm kesimlerinin desteğini alarak bu hatadan dönülmesi, ülkemize yakışacak güçlü bir yapıya sahip Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıdır.

Sizlerde kampanyayı imzalayıp paylaşarak kampanyaya destek verin, bu hatadan bir an önce dönülsün. 

Saygılarımızla arz ederiz.

 

 

 

2.534 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.