Diyetisyenler, Psikologlar, Fizyoterapistler, Odyologlar Kendi Ofislerinde Çalışabilir

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Diyetisyen, Psikolog, Fizyoterapist, Dil ve Konuşma Terapisti meslek mensupları birer sağlık çalışanıdır. Diplomaları sağlık bakanlığı tarafından verilmektedir.

Diyetisyenler, Psikologlar, Fizyoterapistler ve Odyologlar, yıllarca emek vererek, sadece kendi meslekleri kapsamında eğitim alan, yüzlerce saat staj yaparak mesleki uygulamaları öğrenen ve sağlık bakanlığı tarafından verilen diplomalarını almalarının ardından meslek ünvanını taşımayı hak eden sağlık personelleridir. 

Ekip çalışmasının önemine inan ve mesleki yeterlilikleri bulunan bu mesleklere ait sağlık çalışanları, tüm bu çaba sonucunda bakanlıkça, üvey evlat muamelesi görmeyi ve "Hekim Dışı" olarak nitelendirilmeyi hak etmemektedirler. 

Nasıl ki her branştan (Kardiyolog, jinekolog, dermatolog, ürolog, nörolog ...vb) doktorlar, diş hekimleri, eczacılar ... vb pek çok diğer sağlık çalışanları kendi ofislerinde hizmet verebiliyorlarsa, Diyetisyen, Psikolog, Fizyoterapist ve Odyolog olan sağlık çalışanları da mesleklerini kendi ofislerinde sürdürebilirler.

Bu durum tek başına çalışma anlamına gelmediği gibi, ihtiyacı olanlara daha konforlu ve kaliteli bir hizmet sunma şansı vermektedir.

Dünyanın her köşesinde ve her meslek kolunda olduğu gibi, kendi ofisinde hizmet vermek, kaliteyi arttırmasının yanısıra, hem bu meslek ünvanlarını taşıyan sağlık çalışanlarının, hem bu hizmeti almayı tercih eden vatandaşlarımızın en doğal haklarıdır.

#GerçekDiyetisyen #DiyetiDiyetistenYazar #DiyetBendenSorulur 

Değerli #gerçekdiyetisyen üyelerimizden, Psikologlardan, Fizyoterapistlerden, Odyologlardan ve yakınlarından bu kampanyayı imzalayarak, Sağlık Bakanlığı'na ve diğer yetkililere bu haklı mesleki talebini iletmelerini rica ediyoruz.

Başta kıymetli hekimlerimiz olmak üzere, Diyetisyenler, Psikologlar, Fizyoterapistler, Eczacılar, Hemşireler, Diş Hekimleri ... vb tüm sağlık çalışanları çok değerlidir.