Kampanya Kapatıldı

Diyarbakır Suriçi ortak dünyamızdır, yıkım durdurulsun!

Bu kampanya 5.837 destekçiye ulaştı


DİYARBAKIR SURİÇİ ORTAK DÜNYAMIZDIR, YIKIM DURDURULSUN!

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin kültürel peyzajı, toplamda 191 üye ülkenin 1031 alanının ye aldığı Dünya Miras Listesi’nde Türkiye’den yer alan 15 eserden biridir.

Dünyanın en eski yerleşim alanlarını içinde barındıran ve 36 uygarlığın izlerini taşıyan Suriçi’nin tarihi MÖ. 7500 yıllarına dayanmaktadır. Farklı etnisite, sınıf, kimlik ve inançtan halklara tarih boyunca ev sahipliği yapmış olan Suriçi, 21. Yüzyılda geri dönüşü olmayan bir yıkıma maruz bırakılmaktadır. Birçok medeniyetin bugüne kadar koruduğu bu tarihi mekan günümüzde ‘güvenlik politikaları’ ve ‘kentsel dönüşüm’ adı altında yürütülen rant projeleri ile yok edilmeye çalışılmaktadır.

Alipaşa ve Lalebey’de 2009’da ‘Kentsel Dönüşüm’ süreciyle başlayan yıkım 2017’de devam etmektedir. 19.05.2017’de camilerden duyurular yapılarak, evlerin boşaltılması istendi, aynı gün elektrik ve sular kesildi. Diğer taraftan daha önce boşaltılan evlerin, tarihi ve kültürel doku gözetilmeden iş makineleriyle yıkımına devam edildi. Buna rağmen Alipaşa ve Lalebey mahallerindeki yurttaşlar evlerini terk etmemektedir.

Bu yıkımla Suriçi’nin tarihsel ve kültürel dokusu bozulmaktadır. Suriçi insansızlaştırıl maktadır. Suriçi’nde yaşayan yurttaşlar göçe ve yoksulluğa mahkum edilmektedir. Mülkiyet hakları ellerinden alınmaktadır. Barınma hakları gasp edilmektedir.

Suriçi’nde gerçekleşen bu yıkıma bir yurttaş olarak karşıyım. Alipaşa ve Lalebey başta olmak üzere Sur’daki yıkımın durdurulmasını istiyorum.Bugün Sur'un Yıkımına Hayır Platformu imzanı bekliyor!

Sur'un Yıkımına Hayır Platformu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Diyarbakır Suriçi ortak dünyamızdır, yıkım durdurulsun!». Sur'un Yıkımına Hayır Platformu ve imza atan diğer 5.836 kişiye katıl.