Diyaliz Hemşiresiz Olmaz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.


DİYALİZDE HEMŞİRE ŞART

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın sosyal medya üzerinden 06.02.2019 günü yapmış olduğu “Diyaliz teknikerlerinin istihdam sorununu çözüyoruz” başlıklı paylaşımı ve diyaliz teknikerleri ile daha nitelikli hizmet sunulacağını ifade etmesi öncelikle diyaliz camiası olmak üzere diğer alanlarda hizmet veren hemşireler tarafından üzüntü ile karşılanmıştır. Diyaliz hastaları, bakım hizmetinin en iyi şekilde verilmesi gereken kritik hasta gruplarındandır. Bu nedenledir ki, diyaliz hemşireliği hem yurt içi hem de yurt dışında, temel lisans eğitimi üzerine gerçekleştirilen eğitim sonrası hak edilen sertifika yolu ile belgelendirilen özel bir alandır. Tüm eğitimleri boyunca öncelikli hasta odaklı çalışan, bütüncül bakış açısına sahip olarak bakım ve tedavi hizmetlerini yıllardır sorunsuz bir şekilde sürdüren hemşirelerin alandan ayrılması, hastalar açısından ciddi sağlık sorunlarının yaşanmasına sebep olacaktır. Sayın Bakanımızın, sesimizi duyacağına ve bizi anlayacağına inanıyor, toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişmesinin önünde engel teşkil edecek bu uygulamanın sonlandırılmasını talep ediyoruz.