No a l'ampliació de l'abocador de Xixona !!

No a l'ampliació de l'abocador de Xixona !!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Ecologistes en Acció del País Valencià ha iniciado esta petición dirigida a Director General de Qualitat i Educació Ambiental (Generalitat Valenciana) y

1.- L'ampliació de l'abocador va en contra de la solució de la crisi climàtica. Els abocadors de residus són grans emissors de gasos d'efecte hivernacle i, per tant, contribueixen al canvi climàtic. Segons l'Inventari d'Emissions de gasos d'efecte hivernacle els abocadors van emetre l’any 2017 a l'Estat espanyol 10 milions de tones de diòxid de carboni equivalent (en forma de gas metà). El Govern valencià va declarar l'Emergència Climàtica al 6 de setembre de 2019 i va establir com a primer eix de la seua agenda política la transició ecològica i la lluita contra l'emergència climàtica, amb el compromís d’assegurar que «la declaració d'emergència climàtica es tinga en compte en el disseny, el desenvolupament i l’aplicació de las diferents polítiques públiques sectorials» A més es comprometia a «treballar per integrar els principis d'Economia Circular i Transició Energètica i aconseguir una política de residus cero

2.- L'ampliació suposaria quasi duplicar la capacitat de l'abocador, que es convertiria en el més gran de la província d'Alacant. Es pretén construir dos noves cel·les (la 5 i la 6) amb una capacitat de 2,3 milions de metres cúbics. Això comporta pràcticament duplicar-ne la capacitat actual (2,5 milions de m³), fins arribar a un total de 4,9 milions de m³ (un augment superior al 90%). Este augment és innecesari en el context d'un increment del reciclatge i de la reducció en la generació de residus.

3.- S'incomplirien els principis de proximitat i d’autosuficiència. L’ampliació es dissenya perquè “Reciclados y Compostaje Piedra Negra SA”, filial de la corporació Cespa-Ferrovial, faça un gran negoci, abocant brossa fins al 2041; i no només del Pla Zonal 7 Àrea de Gestió A2 (comarques de l'Alacantí, l'Alcoià i el Comtat), sinó també la que ve de fora (un 43% dels residus que s'hi abocarien entre 2021-2014 vindrien de fora del nostre Pla Zonal). Al 2018 van entrar a la planta 86.300 tones de brossa de la Vega Baixa de forma excepcional (Pla Zonal 11 A6), però això no hauria de continuar fins al 2041, tal i com es preveu al projecte. A més una quantitat significativa prové de instal·lacions de Cespa-Ferrovial de tot el País Valencià, la qual cosa comporta una privatizació d'eixe abocador.

4.- El projecte incompleix les normatives europees. L'abocament i la incineració són les pitjors maneres de tractar els residus i les que tenen més impactes ambientals i sobre la salut de les persones: generació de gasos d'efecte hivernacle, emissió de gasos tòxics i perillosos, greu risc de contaminació dels aqüífers i dels sòls, risc d'incendis, pudors i contaminació atmosfèrica, greu hipoteca sobre els sòls durant més de 30 anys després de la clausura de l'abocador, augment de càncer i d’altres malalties en la població que viu als voltants, afecció paisatgística, plàstics volants, etc. És incompatible amb les polítiques de Residu Zero que els països i municipis més avançats intenten aplicar. Amb la Directiva 2018/850, la Unió Europea limita el depòsit de residus en 2035 a un màxim del 10% del total generat, però este projecte preveu que en eixa data s’abocarien una quantitat major dels residus que entraren a la planta de tractament.

5.- L'ampliació és incompatible amb la protecció d'espais naturals protegits. L'ampliació de l'abocador ocuparà 15 hectàrees de terrenys de la Xarxa Natura 2000 (Zona d'Especial Protecció per a les Aus del Riu Monnegre) i de l’hàbitat d'interés prioritari 1520* (vegetació gipsícola ibèrica), protegida estrictament per la Directiva 92/43/CEE d'hàbitats.

Per tot això sol·licite que es tinguen en compte estes al·legacions i, en conseqüència, que es rebutje i no s'aprove el projecte d’ampliació de l’abocador i que es proposen alternatives diferents a l’abocament i que avancen cap al Residu Zero.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas