Sağlık Bölümlerinde Verilen Eğitimin Niteliği Artırılmalıdır. #KontenjanÇokNitelikYok

Sağlık Bölümlerinde Verilen Eğitimin Niteliği Artırılmalıdır. #KontenjanÇokNitelikYok

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.
sağlık bakanlığı ve tarafına Sağlık Öğrencileri bu kampanyayı başlattı

Bizler Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik ve Tıp öğrencileri olarak son yıllarda açılan yeni fakülteler ve sürekli artan kontenjanlar için endişe duymaktayız. Artan kontenjanlar ve yeni açılan fakülteler; mezuniyet öncesi eğitimimizin niteliğini olumsuz yönde etkilemekte ve mezuniyet sonrası iş olanaklarımızı kısıtlamaktadır. Bu durum sadece biz sağlık öğrencilerinin eğitimini değil, toplumumuzun sağlığını ve yaşam standardını kötü yönde etkilemektedir. Ki bu pandemi sürecinde de nitelikli sağlık hizmetinin önemini bir kez daha kavramış bulunmaktayız.

Bu nedenlerden dolayı kontenjanların, sağlıklı insan gücü planlanması ve projeksiyon çalışmaları doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir. Sağlık bölümlerinde verilen mezuniyet öncesi eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar derhal yapılmalıdır.

YÖK ve Sağlık Bakanlığı’nın sesimizi duyacağına ve bizi anlayacağına inanıyor, toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişmesinin önünde engel teşkil edecek bu tür uygulamaların sonlandırılmasını talep ediyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.